Vad gör problemspelarna efter begränsning vid 5 000 kr? 

Nätcasinospelare som själva upplevde att de hade spelproblem fortsatte i högre grad att spela vidare på andra sajter efter att ha blivit spärrade av Svenska Spel, jämfört med nätcasinospelare utan upplevda problem. Det visar en enkät som Svenska spels analytiker gjort om effekten av regeringens tillfälliga restriktioner med bland annat 5 000-kronorsgräns för nätcasino, nätbingo och nätpoker.


Sju av tio kunder med befarade spelproblem fortsatte att spela på en annan sajt eller ett annat spel när de blivit begränsade av Svenska Spel. Hälften i denna grupp valde att spela nätcasino på en annan sajt. Det visar den enkät som Svenska Spel Sport & Casino gjort bland kunder som nått insättningsgränsen på 5 000 kr/vecka för nätcasino.

Sedan den 2 juli finns en 5 000-kronorsgräns för insättningar på nätcasino, -poker och bingo samt en förlustgräns på Vegas. Detta som följd av en tillfällig regeringsförordning med anledning av coronapandemin. Men hur agerar spelarna när de slår i taket? Och mer specifikt: Hur agerar kunder med spelproblem när de når denna gräns? 

Under hösten gjorde Svenska Spel Sport & Casino en kundundersökning kring detta, som vi berättaom i ett tidigare blogginlägg. Här ska vi nu mer specifikt titta på gruppen kunder som själva upplever negativa konsekvenser av sitt spel – det vill säga personer med troliga spelproblem.  

I undersökningen fick de tillfrågade svara anonymt på samma frågor kring sitt spelbeteende som Folkhälsomyndigheten använder i sina befolkningsstudier kring spelproblem. Frågebatteriet som man använder för att identifiera spelproblem kallas PGSI (Problem Gambling Severity Index).  

Enligt PGSI hade 29 procent av de som slagit i gränsen i vår undersökning spelproblem. Ytterligare 38 procent hade den lägre graden, en förhöjd risk för spelproblem. 

För att sätta siffran i ett sammanhang, så var det endast 0,6 procent av befolkningen som hade spelproblem och 0,7 procent som hade en förhöjd risk för spelproblem när Folkhälsomyndigheten senast genomförde sin stora befolkningsundersökning om spel och hälsa, den så kallade Swelogs.  I den här gruppen var det alltså två tredjedelar av de tillfrågade som uppgav att de upplevde negativa konsekvenser av sitt spelande.

Vi vill för tydlighetens skull åter understryka att enkäten endast vände sig till kunder som spelat på nätcasino, -poker eller bingo för 5 000 kronor på en vecka, vilket hos Svenska Spel är en yttersbegränsad kundgrupp. Ändå fanns även inom denna lilla grupp tydliga beteendeskillnader: 71 procent av kunderna med upplevda spelproblem fortsatte att spela på andra sajter eller andra spelformer när de slog i insättningstaket hos Svenska Spel Sport & Casino. I gruppen utan upplevda problem fortsatte 37 procent att spela på andra sajter eller spelformer när de nådde gränsen. 

 Med andra ord: Ju större spelproblem, desto större risk att kunden fortsatte att spela efter att ha slagit i taketnu bara på en annan sajt eller ett annat spel. 


Ökade du ditt spelande på någon spelform när du blev spärrad från kasino, poker och bingo på Svenska Spel?
 

Det vanligaste beteendet för samtliga grupper som spelade vidare efter att ha blivit begränsade hos Svenska Spel var att de spelade vidare på nätcasino hos annat bolag. Nästan hälften av kunderna med upplevda spelproblem valde att göra detta.  

det tidigare blogginlägget nämnde vi att det var ovanligt att de kunder som ingick i undersökningen endast spelade hos ett bolag. I gruppen med spelproblem är det ännu ovanligare 

94 procent i gruppen med upplevda spelproblem spelade hos två eller flera spelbolag. Runt hälften i gruppen med spelproblem anger också att de redan blivit spärrade från spel på två eller flera bolag sedan den tillfälliga förordningen infördes.

Vår undersökning visar sammanfattningsvis att gruppen som spelar nätkasino på denna nivå till stor del upplever negativa konsekvenser av sitt spelande. Undersökningen visar samtidigt att de som upplever spelproblem i hög grad spelar vidare på andra sajter och spelformer när de blir begränsade. 

Bakom många svar om spelproblem finns kopplingar till skulder, psykisk ohälsa och anhöriga som drabbas. Därför är det angeläget att vi hittar åtgärder som förebygger spelproblemen och verkligen utvärderar deras effekter noga. I tidigare bloggar har vi berättat om några av de initiativ vi själva utvecklat och planerat för att lyckas bättre med vårt förebyggande arbete. 

 Vi kommer att fortsätta analysera våra kunders spelande under pandemin och effekterna av den tillfälliga förordningen och hoppas kunna återkomma till detta i framtida bloggar. 

 AXEL LYCKBERG
dataanalytiker, Svenska Spel

ANDREAS SUNDVALL
marknadsanalytiker, Svenska Spel