Uppskattade samtal som kan leda till förändring

Vi har tidigare berättat att omsorgssamtal till kunder i riskzonen för spelproblem ökar chansen att kunden begränsar sitt spelande. Men hur känns det för den som får samtalet? Den frågan ställer professor Anders Håkansson från Lunds universitet i enkätstudie bland kunder som fått omsorgssamtal, två veckor efter samtalet. Studien har ännu inte publicerats, men vi har tagit del av materialet och sett några tydliga tendenser:

# Det är uppskattat att vi ringer och kollar läget

Tidigare forskning visar att de som spelar riskfyllt inte alltid är så positiva till spelansvarsåtgärder. Men just omsorgssamtalen har varit uppskattade även i den här gruppen. Hela 80 procent av enkätdeltagarna har en positiv inställning till samtalet. Och 88 procent tycker att det visar att spelbolaget bryr sig om dem som kund.

Ytterligare en tendens är att:

# Unga kunder är mer benägna att pausa sig från spel

Bland unga kunder säger 37 procent att de minskat sitt totala spelande efter samtalet, alltså inte bara hos Svenska Spel. Vi ser också att unga kunder är mer benägna att stänga av sig från spelande efter ett samtal. Vår tolkning är att yngre personer inte har så djupt inarbetade spelbeteenden, så det är inte lika ”jobbigt” för dem att stänga av sig. Man kan tänka sig att problemen hos unga inte hunnit bli så djupa – så när vi ringer och kollar läget så har vi en unik möjlighet att tidigt uppmärksamma och till och med stoppa ett beteende som skulle kunna utvecklas till allvarliga spelproblem.

Resultaten från forskningsstudien visar att det är värdefullt att göra riktade insatser mot den unga gruppen. Samtidigt är det en utmaning att nå dem. Unga vuxna svarar inte lika gärna i telefon och här jobbar vi med att hitta fler sätt att nå fram. Till exempel med normativa jämförelser i spelmiljön. Ungdomar kan ha svårt att veta vad som är ”mycket” eller ”lite” och då kan en jämförelse med hur andra spelar leda till reflektion.

Vi ser fram emot att studien publiceras så att fler kan ta del av resultatet och kanske använda det i sin spelverksamhet.

KATJA FRANKLIN
Specialist spelansvar