Uppdrag Malta – tredjepartsrevision hos våra leverantörer

Hur vet vi att våra leverantörer lever upp till Svenska Spels Uppförandekod som följer med i alla våra avtal? Hur säkrar vi drägliga arbetsvillkor och rimliga löner i vår leverantörskedja och hur följer vi upp och kontrollerar det?

I slutet av november var vi några medarbetare från Hållbarhet och Inköp som, tillsammans med vår externa revisor, begav oss till Malta. Syftet med resan var att genomföra tredjepartsrevisioner* hos några av våra stora spelleverantörer som har sin verksamhet där. Revisionerna omfattade efterlevnad av vår uppförandekod, med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Under mötena deltog även representanter från de berörda affärsområdena via länk.

Som en del i vårt arbete med hållbara inköp och hållbar leverantörskedja genomför vi årligen ett antal tredjepartsrevisioner. Det gör vi hos leverantörer inom de områden som bedöms mest riskfyllda ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har tidigare bland annat genomfört revisioner inom IT, transport, profilmaterial och städbranschen. Under en tid framöver fokuserar vi nu på våra spelleverantörer.

Då denna kategori av leverantörer kopplar direkt till Svenska Spels kärnverksamhet är det angeläget att vi har en bra inblick i hur de arbetar med dessa frågor, och att vi kan bidra till förbättringar vid behov. Våra spelleverantörer finns i olika länder i framförallt Europa, och de kommer även under nästa år att vara i fokus för våra revisioner.

Besöket på Malta gav oss en fördjupad inblick i branschen och gav oss lärdomar som vi kommer att ha nytta av framöver. Vi har även skapat nya relationer med en mängd olika människor hos våra leverantörer och träffat alltifrån HR-chefer till bolagsjurister och andra medarbetare.

Syftet med dessa tredjepartsrevisioner är inte att fälla leverantörerna utan att, tillsammans, fördjupa våra relationer, få en insikt i vilka utmaningar som finns och bidra till ständiga förbättringar. Det är ett viktigt led i arbetet med att säkra att våra leverantörer uppfyller våra krav på hållbarhet.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist

* En tredjepartsrevision är en revision som inte utförs av bolaget själva utan av en extern, oberoende, certifierad revisor.