Tillsammans bidrar vi till ett bättre samhälle genom idrotten

Efter en späckad idrottssommar fortsätter vi nu det arbete vi inlett tillsammans med idrottsrörelsen med initiativet Idrott för alla.

Svenska Spel har haft ett partnerskap med idrotten sedan 1934 och det är en viktig del av vår verksamhet än idag. Som Sveriges största idrottssponsor har vi en unik möjlighet att påverka, bidra och utveckla idrottsrörelsen och påverka samhället i stort. Därför har vi startat initiativet Idrott för alla.

Det pågår många viktiga initiativ inom idrottsrörelsen runt om i Sverige. Men det finns fortfarande en hel del utmaningar och arbete kvar att göra när det kommer till jämlika förutsättningar. Om vi alla delar med oss om vad som pågår och hur idrottsrörelsen faktiskt kan bidra till ett bättre och mer jämlikt samhälle, kan vi inspireras av varandra och tillsammans göra ännu större nytta.

Idrott för alla handlar om allt från kravställning och uppföljning till utbildning och inspiration, men också interna målsättningar och aktiviteter. Det första vi gjorde var att ta reda på vad som redan görs hos olika aktörer idag, för att se var det går att bidra till ett redan påbörjat arbete. Men vi ville även undersöka vad som inte görs och var vi kan bidra med verktyg och stöd. Vi funderade också på vilka krav vi kan ställa på de förbund vi samarbetar med och vilka mål vi kan ställa på oss själva som företag.

Det ledde bland annat till att:

  • Vi har formulerat tydliga mål om att fördela våra sponsringsmedel jämställt, det vill säga att vi investerar lika mycket resurser inom damidrotten som herridrotten. Även om vi redan har fördelat våra sponsringsmedel jämställt mellan dam- och herridrott de senaste åren, så har vi inte haft ett tydligt formulerat mål för detta.
  • Vi har formulerat mål om att höja marknadsvärdet på damidrott. Det omfattar bland annat att ha det bästa utbudet på spel på damidrott samt påverka så att dammatcher spelas på tider som ökar intresset för matcherna som spelobjekt.
  • Vi har uppdaterat vår leverantörskod gentemot idrottsförbunden. Den inkluderar Riksidrottsförbundets krav på jämställdhet, men även att de förväntas göra en:
    • Nulägesanalys – hur de arbetar med jämställdhet och mångfald idag.
    • Jämlikhetsplan – hur de arbetar med att säkra lika förutsättningar för alla inom idrotten framåt.
  • Vi formulerade också ett självskattningsformulär i Worldfavor, den digitala plattform som vi arbetar med för att följa upp våra leverantörer. Där får de drygt 70 idrottsförbund vi samarbetar med signera vår uppdaterade leverantörskod och svara på frågor kring hur de arbetar med jämställdhet och mångfald. Syftet är att se hur långt de kommit och var vi behöver lägga resurser på att utveckla arbetet.
  • Vi kommer i större utsträckning än tidigare att öronmärka pengar i våra sponsringsavtal som ska gå till projekt som bidrar till inkludering och jämlikhet.
  • Vi kommer även att ta fram både interna och externa utbildningar inom jämlik idrott så att vi är säkra på att alla är med på tåget.

Vi samarbetar med organisationen Fairpay för att säkerställa att vi använder oss av vedertagna begrepp, definitioner och uträkningsmetoder för jämlik idrott och en jämställd resursfördelning. Fairpay har lång erfarenhet av jämlikhetsarbete inom idrottsrörelsen. Vi har även en nära dialog och kunskapsutbyte med Riksidrottsförbundet samt med de drygt 70 idrottsförbund vi samarbetar med.

Genom att berätta om det här arbetet hoppas vi också kunna inspirera andra sponsorer att ta tillvara de möjligheter som finns för att bidra till ett bättre samhälle och att räkna in också mjuka värden i kalkylen.

Tillsammans med våra idrottspartners och våra kunder har vi stora möjligheter att bidra till ett bättre samhälle genom idrotten!

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef