Tester och evidens säkrar spelkollen

”Storspelaren” är ofta medveten om att hen spelar för betydligt mer än genomsnittet, men överskattar mestadels grovt hur mycket andra faktiskt spelar för. Insikten om att ”normalspelaren” tar det betydligt lugnare kan skapa en normförskjutning i tänkandet och leda till en förändring av beteendet.

Hur hjälper vi våra kunder att hålla koll på sitt spelande? Vilka åtgärder ser vi leder till faktiska beteendeförändringar?
Det är frågor som vi på Svenska Spel ställer när vi utvecklar vårt spelansvar.

De senaste årens tekniska utveckling i kombination med den nya spellagen från 2019 har gett oss goda möjligheter att utveckla en smartare spelkoll, mer individanpassad än tidigare.  

Vi kan tidigt upptäcka förändringar i den enskilda kundens spelbeteende, till exempel att hen börjar lägga allt mer tid eller pengar på sitt spelande, och därmed snabbare ta kontakt med de kunder som börjar visa ett alltmer riskfyllt beteende. Vi gör alltså någon form av intervention. Det kan vara allt från notifikationer i själva spelmiljön till att våra omsorgskommunikatörer helt enkelt ringer upp kunden. 

Forskning, beteendedata och kundinsikter hjälper oss att ta fram idéer kring hur vi kan gå till väga för att förbättra våra spelkollsverktyg. Därefter analyserar, testar och utvärderar vi de bästa idéerna i en iterativ process.

2020 gjorde Svenska Spels kunder nästan 10 000 ”Spelar du mer än andra?”-tester på sajten. Effekterna av testet utvärderas för närvarande av forskare på Lunds Universitet.

Vi försöker ofta använda oss av så kallade A/B-tester (eller klassisk experimentdesign om man så vill). Genom att ge grupp A en nulägesbehandling och grupp B den nya behandlingen, så kan vi jämföra och försäkra oss om att effekterna med förändringen ligger i linje med de mål vi satt upp.  

Först efter test och utvärdering utvecklar vi verktyget eller tjänsten skarpt. Det innebär att vi kan lansera hjälpverktyg eller intervention som vi vet både uppskattas av kunden och gör verklig nytta.  

Ett exempel är det interaktiva testet ”Spelar du mer än andra?”, ett renodlat spelkollsverktyg. I detta test får spelaren ange vilken typ av spelare hen ser sig som, ta ställning till ett antal frågor om hur mycket och hur ofta hen spelar och därefter uppskatta hur mycket en typisk normalspelare inom samma kategori spelar.

Efter frågorna får spelaren en sammanställning över sitt eget spelande, hur mycket hen trodde att den typiska normalspelaren spelade och hur mycket den typiska normalspelaren faktiskt spelade.  Detta kallas på svenska för personanpassad normativ återkoppling. 

Syftet är nämligen inte främst att personen som gör testet ska reflektera över sitt eget spelande. Huvudtanken med interventionen är att utnyttja den starka effekt sociala normer kan ha. 

En spelare som spelar för mycket pengar vet ofta att hen spelar för mer än de flesta. Men dessa spelare tror ofta också att andra jämförbara spelare spelar för klart mer än de faktiskt gör. När det blir tydligt att ”normalspelaren” inom samma kategori spelar för betydligt mindre pengar eller tid än vad ”storspelaren” trodde kan det uppstå en normförskjutning i tänkandet. I förlängningen kan det påverka det egna spelandet. 

2020 gjordes nästan 10 000 sådana test på Svenska Spels sajt. Och det kan ha betydelse. Vårt test har inspirerats av en studie från University of Houston (Efficacy of personalized normative feedback as a brief intervention for college student gambling: a randomized controlled trial” C. Neighbors med flera2015). Den studien visade att de som genomfört ett normativt test uppvisadesåväl minskade upplevda problem som minskade spelförluster när man följde upp det efter tre månader.

Effekterna av vår digitala variant ”Spelar du mer än andra?” utvärderas nu av forskare på Lunds Universitet. Vi väntar med spänning på resultatet. 

AXEL LYCKBERG
dataanalytiker, Svenska Spel