Testa nya applikationer i Spela lagom

Spela lagom har fått nya interaktiva applikationer. Testa gärna och återkom med synpunkter på hur ni tycker de funkar.

Applikation: Vilken spelartyp är du?

Den ena appen där användaren genom några frågor får fundera kring sina egna motiv till att spela och vad som är roligt med spel. Utifrån resultatet får användaren veta vilka risker som kan sammanlänkas med spelformen och får tips kring hur man på ett positivt sätt kan behålla sunda spelvanor. Applikationen är en kombination av frågor och animerade avsnitt.  Ligger under spelandets psykologi.


spelartyp

Applikation Risklabbet

Den andra appen, risklabbet, lära oss mer om spelens olika egenskaper. Vi tittar på vad som gör spel spännande och roliga men också hur samma egenskaper kan medföra risker. Ligger under Fakta om spel.

risklabbet

Snart kommer Samtals-coach

Inom kort kommer också ”Samtals-coach”, en video som exemplifierar typiska samtalscenarion och vänder sig till anhöriga.