Svenska Spels Sponsringsriktlinje har skrivits under av samtliga idrottsförbund som bolaget sponsrar. Den ställer krav på vad de kan göra för att påverka mänskliga rättigheter och mångfald!

Till mål 8, Anständiga villkor och ekonomisk tillväxt, bidrar Svenska Spel framförallt genom att arbeta för att vara en ansvarsfull arbetsgivare i Sverige. Vårt arbete med att ställa krav i leverantörskedjan är också ett exempel på hur bolaget aktivt bidrar till en global förändring när det gäller arbetsvillkor.

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet.

Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden.

Svenska Spel bidrar till mål 8 genom till exempel:

  • att vara en ansvarsfull arbetsgivare. För de flesta i Sverige är det en självklarhet att kunna ansluta sig fackligt, att det finns kollektivavtal, kompetensutveckling, hälsa och friskvård på jobbet, föräldraledighet etc. Lika självklart är det tyvärr inte globalt.
  • ställa krav på leverantörer. Vår Uppförandekod för leverantörer (Code of Conduct) skickas med i våra upphandlingar. Där ställs krav inom områden som just arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljö. Arbetet med att analysera riskerna i vår leverantörskedja samt uppföljning av ställda krav har påbörjats men det är mycket kvar att göra. Under 2018 ska våra första revisioner göras.
  • Svenska Spels Sponsringsriktlinje har skrivits under av samtliga idrottsförbund som bolaget sponsrar. I denna ställer vi krav på idrottsförbunden att de ska göra vad de kan för att påverka mänskliga rättigheter och mångfald när de åker runt i världen på stora mästerskap, som ofta förläggs till länder som brister inom dessa områden.

Idag skiner solen och det är vår i luften!

Trevlig helg önskar vi på

Avdelningen Spelansvar och Hållbarhet