Svenska Spels samarbeten och finansiering av nyckelroller inom idrotten väcker intresse internationellt

Dan Korhonen på plats i Lausanne, Schweiz

Parallellt med Almedalsveckan i Visby arrangerade United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) tillsammans med Internationella Olympiska Kommittén (IOK) ett seminarium med ämnet Att upprätthålla idrottens integritet genom samarbeten. Vi på Svenska Spel var inbjudna för att berätta om hur vi arbetar tillsammans med idrottsrörelsen.

Över 70 deltagare från bland annat Europeiska rådet, UEFA, FIFA, IOC, Interpol och nationella plattformar var på plats i Olympiska Museet i schweiziska Lausanne för ett heldagsseminarium med syftet att dela erfarenheter, lyfta frågeställningar och tillsammans stärka idrottens integritet och motverka matchfixning.

IOK, FIFA och UEFA berättade om hur de har behövt växa sina integritetsorganisationer och anpassat de internationella regelverken efter dagens verklighet. Samtliga är starkt beroende av ett gott samarbete med sina nationella motsvarigheter i respektive land för att nå framgång i sitt arbete. Att nationella organisationer och förbund har rätt resurser på plats är helt avgörande för att hela ekosystemet ska fungera.

Svenska Spel var tidiga med att förstå vikten av ett nära samarbete mellan spelbolag och såväl nationella som internationella förbund för att kunna hålla idrotten fri från kriminalitet och fusk. När vårt integritetssamarbete inleddes var dock inte alla idrotter lika medvetna om riskerna kopplat till matchfixning. Då vi hade hög kompetens inom ämnet kunde vi agera som kravställare och avsatte därför medel i våra sponsringssamarbeten för att finansiera tjänster som kunde fokusera på integritetsarbetet, så idrotten kunde använda sina medel för att utveckla de sportsliga delarna. Vi har därför sedan länge finansierat en Integrity Officer hos Riksidrottsförbundet (RF) och tidigare finansierade vi även tjänsten hos Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Utvecklingen har gått framåt och idag är förhoppningsvis alla idrotter mer medvetna om riskerna som finns och kan själva prioritera sina resurser och initiativ därefter. Som Sveriges största idrottssponsor fortsätter vi på Svenska Spel såklart vårt nära samarbete med svensk idrott och tillsammans tillsätter vi resurserna där de bäst behövs. Ett tydligt exempel är SvFF:s senaste tillskott i hållbarhetsorganisationen, Mikael Thorstensson som kommer att axla rollen som utbildningskonsulent kopplat till fotbollens integritet. Svenska Spel har tillsammans med SvFF identifierat ett behov för utbildningsinsatser och tack vare Svenska Spels sponsringsavtal är det nu möjligt att tillsätta en sådan tjänst.

Utöver problematik med syndikat och kriminella nätverk har vi under de senaste åren sett hur den oseriösa agentverksamheten har ökat. Spelare och klubbar hålls som gisslan av individer som ofta föder andra med de intäkter som kommer från agentverksamheten. SvFF:s nya utbildningskonsulent kommer lägga stort fokus på agentfrågan och med ett nytt regelverk från FIFA på plats med krav på certifiering finns det mycket bra information som behöver spridas till både spelare och ledare för ökad trygghet framåt.

Att deltagarna i Lausanne var intresserade av Svenska Spels arbete var tydligt då frågorna var många efter att vi avslutat vårt föredrag. Flera var nyfikna på balansen mellan det ansvar vi tar parallellt med de krav som vi ställer på idrotten när det kommer till matchfixningsfrågan. För oss är det en självklarhet, vi tar ett stort ansvar som spelbolag och är medvetna om vilka risker som finns men idrotten måste också själva ta ansvar och ställa krav på sina medlemmar för att upprätthålla en hög integritet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att bådas verksamheter skall kunna verka hållbart och parallellt med varandra i lång tid framöver.

DAN KORHONEN
Chef sportsbetting & spelsäkerhet, Svenska Spel Sport & Casino