Svenska Spels nya hållbarhetschef: Jag brinner för hållbarhet

Välkommen till Svenska Spels hållbarhetsblogg, Hållbarhet i fokus. Jag heter Scarlett Roa och är hållbarhetschef på Svenska Spel sedan den 1 oktober. Som hållbarhetschef ansvarar jag för Svenska Spelkoncernens hållbarhets- och spelansvarsarbete.

Min utbildning och yrkesbakgrund omfattar såväl juridik som miljö, innovationsdesign och kommunikation. Tidigare har jag jobbat som affärsrådgivare och hållbarhetsansvarig på Almi och som jurist med inriktning på mångfaldsfrågor.

Anledningen till att jag nu valt att jobba på Svenska Spel är företagets rykte när det gäller spelansvar och hållbarhetsfrågor. Jag brinner verkligen för hållbarhet och är imponerad av det hållbarhetsarbete som Svenska Spel har gjort under de senaste åren. Spelbranschen är också en bransch där det händer väldigt mycket, speciellt nu i och med omregleringen av spelmarknaden.

Tillsammans med Carl-Fredrik Matthing, spelansvarsspecialist och Karin Granath, hållbarhetsspecialist kommer jag att driva hållbarhetsbloggen framåt.

Här kommer vi att fördjupa oss i de komplexa utmaningar som vi står inför, både som ett stort och välkänt svenskt företag generellt och som ledande aktör i en bransch som behöver ta ett stort ansvar för sin verksamhet.

SCARLETT ROA
Hållbarhetschef Svenska Spel