Svenska Spel prisar årets förebild inom jämlikhets- och mångfaldsarbete

Idrottsgalan, Årets förebild

Svenska Tennisförbundet fick utmärkelsen Årets förebild vid Idrottsgalan 2023 för insatser för en mer inkluderande och jämlik svensk idrott. Från vänster: Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander, Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö, och Roberto Vacchi från Idrottsakademins nomineringsjury.

För två veckor sedan fick jag äran att vara med på Idrottsgalan i Globen och fira en mängd idrottspersonligheter för deras stora prestationer under året.

Under galan delade vi på Svenska Spel ut vårt första pris någonsin i kategorin ”Årets förebild” som tilldelas en förebild inom jämlikhet och mångfald. Vår hållbarhetschef Kajsa Nylander överlämnade utmärkelsen till Svenska Tennisförbundets generalsekreterare Christer Sjöö med motiveringen:

”Trots hinder på vägen utmanar de både sig själva och sin egen idrott för att nå målet att skapa en mer inkluderande och jämlik svensk idrott. De vågar tänka nytt och med succéprojekt som Tennis på studs och Tennis på gatan strävar de efter att tennis verkligen ska kunna vara en idrott för alla.”

Det känns väldigt kul att få gratulera Svenska Tennisförbundet till det fina arbetet och vi hoppas att det ska inspirera andra förbund och föreningar. Som Sveriges största idrottssponsor har vi en unik möjlighet att aktivt jobba med mångfald- och hållbarhetsfrågor inom idrotten. Vår leverantörskod innehåller också bestämmelser och krav på ett aktivt arbete för ökad jämlikhet och mångfald i de föreningar och förbund vi sponsrar.

Sedan två år tillbaka följer vi årligen upp alla idrottsförbund och föreningar vi samarbetar med när det gäller deras arbete med just mångfald och jämlikhet. Vi följer utvecklingen inom det omfattande arbete som görs och lyfter goda exempel som på olika sätt utvecklar svensk idrott inom dessa områden.

Uppföljningen kan också identifiera saker som förbund och föreningar kan bli bättre på och bör arbeta vidare med. Hur ser fördelningen av män/kvinnor ut i styrelser, och bland ledare och aktiva? Hur ser fördelningen ut av resurser för de aktiva (pengar, träningstider etc)? Har förbunden genomfört nulägesanalyser och planer framåt för att arbeta med dessa frågor och hur skattar förbunden sitt eget arbete? Resultaten ligger sedan till grund för utmärkelsen Årets förebild, men ger oss även möjligheten att i olika sammanhang berätta om goda initiativ och hur idrotten fungerar som en viktig kraft i samhället när det kommer till frågor om jämlikhet, mångfald och inkludering.

Under hösten tog vi på Svenska Spel även fram en utbildning som erbjuds som stöd till alla förbundsstyrelser och föreningar med fokus på just jämlikhet och mångfald kopplat till idrotten, och hur man kan arbeta med dessa frågor. I utbildningen kombineras intervjuer med representanter från idrotten med konkreta tips, mallar och verktyg för att underlätta arbetet framåt.

Det är glädjande att se att vi kommit så långt att vi äntligen fått dela ut det första priset till Årets förebild, något vi pratade om redan för flera år sedan. Just nu är nästa uppföljning i full gång och snart är det åter dags att gå igenom alla fina initiativ och åtgärder som sker runtom i landet. Det gör vi för att bidra till att idrotten ska vara något som alla ska kunna vara en del av, oavsett ålder, kön, bakgrund eller funktionsvariationer.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist