Svenska Spel har störst chans att påverka globala målet som handlar om hälsa och välbefinnande!

Mål 3 syftar till att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Det är också det globala mål Svenska Spel har störst chans att påverka utifrån vår verksamhet och bolagets arbete med spelansvar för att förhindra människor att fastna i spelmissbruk. Framöver kommer vi att fortsätta presentera de globala mål där vi bidrar mest.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna påverka och bidra till att samhället utvecklas hållbart. Investeringar i hälsa är med andra ord en återinvestering i samhällets utveckling. Bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, är grundläggande rättigheter för alla. Den ökande globaliseringen innebär en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. I Sverige har vi det bra om man jämför med många andra länder globalt, men det finns saker vi även behöver arbeta med nationellt, till exempel jämlik vård och att motverka antibiotikaresistens så att den medicin vi har verkar när det verkligen behövs.

Hälsa och välbefinnande hos våra kunder är något vi kan påverka genom vårt agerande. Några av delmålen till mål 3 handlar om att förhindra och behandla missbruk och om att främja psykisk hälsa och välbefinnande och dessa kan vi på Svenska Spel påverka. Exempelvis genom att:

  • ha ett genomgående spelansvar för att försöka förhindra spelproblem genom att ge våra kunder koll på sitt spelande samt informera om spelets risker och vart de kan få hjälp
  • delta i och driva nätverk i samarbete med intressenter i syfte att höja kunskapen kring spelproblem
  • stödja forskning för att öka insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger problemen

Om du vill veta mer om de globala målen, läs mer på: http://www.globalamalen.se/.

Soliga hälsningar från Visby

Avdelningen Spelansvar och Hållbarhet