Svenska Spel är ledande inom spelansvar, nu och framåt!

Den 5e mars hade vi en strategidag om framtidens spelansvar där syftet var att arbeta med en koncerngemensam vision och strategi för vårt spelansvarsarbete. Och vilken dag det blev! Vi var 22 taggade svenska spelare som under en hel dag levererade både strategiska och operativa förslag på hur vi ska utveckla och arbeta med vårt spelansvar framöver.

Vill tacka alla medarbetare som deltog och som bidrog till att dagen blev så bra. Ser så fram emot fortsättningen på denna mycket viktiga resa tillsammans. Spel ska vara till glädje för alla!