Stödlinjens årsrapport visar att antalet samtal gällande Svenska Spels produkter minskar!

Stödlinjen gör ett fantastiskt arbete med att ge råd och stöd till personer med spelproblem och till deras anhöriga!

De flesta kontakter tas via telefon, chatt och e-post. Antalet kontakter från spelare och anhöriga har ökat något jämfört med 2016.

Trots att problem med spel om pengar ofta leder till omfattande negativa konsekvenser för den enskilde söker endast 10 % av de som bedöms vara i behov av vård hjälp för sina spelproblem.

En del av Stödlinjens arbete innefattar att hänvisa personer med spelproblem och deras anhöriga till externa hjälpinsatser. Vi kan läsa i rapporten att Stödlinjens uppgifter (november 2017) pekar på att det är mer än dubbelt så många kommuner som erbjuder spelspecifik behandling jämfört med tidigare och det är naturligtvis positivt, men kan konstateras att majoriteten, 84%, inte erbjöd någon spelspecifik behandling.

Övervägande män i ålderskategorin 20-34 var mest representerad i kontakterna med Stödlinjen och de spelade framförallt på nätkasino online (65 %), sportspel online (13 %) och Vegas (7%).

Mellan 2012 och 2017 har andelen som anger kasinospel online som sitt primära problemspel ökat från 25 % till 65 %. Under samma period har andelen som angett Vegas som sitt primära problemspel minskat från 24 % till 7 % och Casino Cosmopol minskat från 8 % till 3%.

Det är givetvis positivt att siffrorna gått ned för Svenska Spels produkter Vegas och Casino Cosmopol. Det finns flera anledningar till minskningarna, dels har Svenska Spel utvecklat spelansvarsåtgärderna inom dessa områden och dels har antalet spelare och besökare minskat på dessa produkter och förskjutningen har gått mot snabbare och mer tillgängliga spel som kasinospel online.

Några exempel på utveckling av vårt spelansvar för Vegas och Casino Cosmopol.

 Vegas åtgärder för att förebygga spelberoende

 • Personliga gränser. För att spela på en Vegasautomat måste kunden registrera sig och sätta personliga gränser i tid och pengar.
 • Avstängning. I Vegasautomaten kan kunden stänga av sig i 24 timmar. Kunden kan även stänga av sig för en längre period; 3 mån, 6 mån, 1 år eller 3 år genom att kontakta kundservice eller logga in på svenskaspel.se.
 • Kontroll av minderåriga. För att säkerställa att affärspartners tar legitimation på alla som är under 25 år, har Svenska Spel genomfört provköp hos samtliga Vegas affärspartner. Unga personer (18–19 år) anlitas av en extern leverantör som genomför provköp för att säkerställa att legitimationskontroll utförs. Sanktionstrappa utlöses vid ej godkända provköp.
 • Utbildning. Vi utbildar våra affärspartners i spelansvar. En diplomering är giltig i 3 år, därefter måste man utbilda sig på nytt. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om risker med spel, informera om regelverket som gäller kring Vegas och spelansvaret samt ge kunskap om de verktyg som finns för att kunder ska kunna hantera sitt spelande på ett bra sätt. Under perioden januari–december 2017 har 3 598 personer som arbetar med Vegas utbildats i spelansvar. Totalt hade vid årsskiftet 5 952 personer en aktiv diplomering i spelansvar.

Casino Cosmopols åtgärder för att förebygga spelberoende

 • Avstängning. För gäster som upplever att spelandet börjar bli ett problem finns möjligheten att teckna fri­villiga avtal om att begränsa sina kasinobesök eller att stänga av sig helt i minst tre månader. Kasinot informerar gästerna om denna möjlighet vid spelansvarssamtal och även på webbplatsen vilket gör att kännedomen om dessa möjligheter är hög bland gästerna. Vi noterar en minskning av antalet ingångna avtal även under 2017. Minskningen beror troligen på att gäster tecknat det längre treåriga avtalet som numera är möjligt, vilket kan ha minskat antalet problemspelare hos Casino Cosmopol.
  • Under perioden januari–december 2017 tecknades drygt 1 700 avtal om olika avstängningar.
  • Antalet aktiva avtal inklusive besöksbegränsningar uppgick 2017 till drygt 8 000.
 • Uppföljningssamtal. Vi håller uppföljningssamtal med gäster som återkommer till kasinot efter att ha varit avstängda eller besöksbegränsade
 • Proaktiva samtal. Vi har proaktiva samtal med gäster som är 20–24 år och gör 15 eller fler besök under en tremånadersperiod, oaktat om de i övrigt uppvisar ett riskabelt spelbeteende. Syftet med samtalen är att förebygga spelproblem genom att informera om spelets risker. Vidare hålls sedan 2014 proaktiva samtal även med äldre gäster vilka har fler än 20 besök/månad. Detta gör att vi även får med den nya riskgrupp som Folkhälsomyndigheten har identifierat: män 25–44 år. Syftet är detsamma – att förebygga spelproblem genom att informera om spelets risker.
 • Utbildning. Vi har ett obligatoriskt utbildningsprogram i spelansvar för alla medarbetare; grundutbildning och därefter årliga temadag

Vårhälsningar från Visby

Avdelningen

Spelansvar & Hållbarhet