Spelproblem i fokus på konferens i Norge

Svenska Spels representanter på SNSUS konferens i Oslo i september.

SNSUS – vad är det? Det var min första tanke när min avdelning fick frågan om vi ville delta på konferens i Oslo nu i september.

Det visade sig att det blev en spännande dag fylld med möjligheter att utbyta kunskap om spelberoende och problemspelande, men också att nätverka och knyta nya kontakter. Bland annat var det oerhört trevlig att få träffa våra norska kollegor för första gången sedan pandemin. Det bjöds på seminarier där alla hade ett gemensamt mål: att förstå och motverka problematiskt spelande.

Så vad är då SNSUS? Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende, SNSUS, grundades 1999 i syfte att dela kunskap och information om problemspelande. Det är en oberoende stiftelse som har representation från de fem nordiska länderna. SNSUS har träffats vartannat år sedan 2000 på temat ”Spelproblem och behandling” och i år hölls konferensen i Oslo i Norge.

Vi fick bland annat tillfälle att lyssna till:

  • Josef Macey (postdoktor vid Centre of Excellence in Game Cultures, Åbo universitet, Finland) berättade om interaktionerna mellan videospel, e-sport och spel. Han förklarade ”Gamblification” och vikten av att förstå användningen av spel i konsumentinriktade produkter och tjänster.
  • Anne Mette Thorhauge (Docent i kommunikation och IT vid Köpenhamns universitet) föreläste om hur spelindustrin har ändrats – från traditionell detaljhandel till så kallad ”Free to Play” – och hur tonvikten nu ligger på mikrotransaktioner och spelmekanik som stimulerar mikrotransaktioner.
  • Sanni Nuutinen (Projektledare i ”Restart” Programmet, Finland) berättade om arbetet med onlinetjänsten ”Restart”, ett program som vänder sig till de som upplever problem med sitt spelande utanför traditionella hasardspel framför allt data- och tv-spel.
  • Björn Helge Hoffman (Chefsrådgivare ansvarsfullt spelande i Norsk Tipping) gick igenom hur Norsk Tipping-spelare påverkades under Covid-19-restriktionerna, vilka åtgärder de satte in och hur det ser ut idag.
  • Kristine Krogh Sørensen (Klinisk psykolog vid Forskningskliniken för spelberoende, Århus universitetssjukhus, Danmark) väckte många tankar när hon presenterade sitt arbete kring att involvera nära anhöriga i rehabiliteringen av spelproblematik; vikten av att läka tillsammans, och återfinna sina relationer.
  • Hanna Karmakka-Asare (Rådgivare på Tiltti, Helsingfors, Finland) fokuserade på återhämtningen av spelaren, och deras nära och kära tillsammans som en familj. Hon delade med sig av sina observationer och erfarenheter när hon arbetar med familjer.

Jag har sedan ett par år tillbaka jobbat med att förebygga problematiskt spelande i min roll som omsorgskommunikatör, och konferensen gav mig nya infallsvinklar att fundera över, och att se på olika frågor med ett bredare perspektiv. Det gav mig även upplevelsen att vi faktiskt är många som jobbar med dessa frågor, och det känns viktigt och bra för mig.

Konferensen gav både kunskap, inspiration och energi. Jag hoppas få träffa både nya och gamla nordiska kollegor på SNSUS nästa år igen.

CAMILLA
Omsorgskommunikatör, Svenska Spel