Slutspelat efter 5 000 kronor?

Svar på frågan ”Vilket påstående passar bäst in på dig när det gäller ditt totala spelande efter att du blev spärrad från casinospel hos Svenska Spel?”. Fyra av tio har minskat sitt totala spelande, men en majoritet spelar för lika mycket som innan den tillfälliga förordningen infördes – eller till och med mer än tidigare.

Sedan i somras finns en 5000-kronorsgräns för insättningar på nätcasino, -poker och -bingo samt en förlustgräns på Vegas. Men vad händer med de kunder som slår i gränsen? Fortsätter de spela hos andra spelbolag? Ändrar de sitt spelbeteende? I en färsk anonym kundundersökning har Svenska Spel tittat närmare på effekterna av maxgränserna.

Den 2 juli utfärdade regeringen en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder, som nu förlängts fram till och med den 30 juni 2021. Åtgärderna är kopplade till regeringens oro för spelandets utveckling under coronapandemin.

Förordningen är tänkt att komplettera de obligatoriska insättningsgränser (på Vegasautomaterna obligatoriska förlustgränser) som kunden själv måste ange innan spel. Den tillfälliga förordningen innebär att en kund som spelar nätcasino, nätpoker eller nätbingo kan sätta in max 5 000 kronor per vecka på sitt spelkonto. Efter det spärras kunden från att spela dessa spel. På Vegas-automaterna går gränsen vid en förlust på mer än 5 000 kronor per vecka.

För att bedöma effekterna av maxgränserna har vi på Svenska Spel nyligen gjort en anonym kundundersökning. Där har vi ställt frågor till cirka 400 kunder som “slagit i” 5 000-kronorstaket sedan åtgärderna infördes.

Undersökningen visar att maxgränsen till hög del träffar en grupp som upplevt att spel påverkar deras liv negativt i någon utsträckning. Två tredjedelar av de tillfrågade i undersökningen svarar det. Men den har också påverkat en tredjedel som inte upplever negativa konsekvenser av sitt spelande.

Nästan fyra av tio kunder på Svenska Spel Sport & Casino minskade sitt totala spelande (detta avser även spel hos andra spelbolag) efter att de blev begränsade. Mer än hälften fortsatte dock att spela på samma nivå – eller till och med ökade sitt spelande.

För att kunna spela vidare efter att ha blivit spärrad på Svenska Spel krävs förstås att kunden börjar spela på andra spelbolag eller på spelformer som inte är begränsade. Vanligast var att öka sitt nätcasinospelande på annat bolag, vilket 33 procent av de tillfrågade gjorde.

Överhuvudtaget är det ett mycket vanligt beteende hos dessa kunder att spela hos flera bolag. 86 procent av de tillfrågade i undersökningen uppger att de spelade kommersiella onlinespel hos fler än ett spelbolag efter den tillfälliga förordningens införande. 28 procent spelade hos fem eller flera bolag. Andra data i undersökningen indikerar att kunderna har haft detta beteende även innan de tillfälliga åtgärderna infördes.

Hos hur många spelbolag har du spelat kasino, poker eller bingo sedan 1 juli?

Eftersom 5 000-kronorsgränsen gäller per spelbolag så blir alltså den faktiska gränsen för 86 procent av de tillfrågade 10 000 kronor eller mer per vecka.

41 procent anger att de blivit spärrade från spel på andra spelbolag än Svenska Spel sedan gränsen infördes. De har med andra ord redan slagit i taket på flera ställen.

Vegas-spelare som slagit i förlustspärren skiljer sig i det här fallet från Sport & Casino-spelarna. De spelade inte på lika många spelbolag och spelade i mindre utsträckning vidare på andra spelformer efter begränsning. Bland de som valde att spela vidare efter spärr var det vanligast att man ökade sitt spelande på nätcasino.

Vi har även frågat hur man ser på den tillfälliga insättningsbegränsningen. En knapp majoritet av de tillfrågade (52 procent) är positiva. Mest positiva är de som upplever problem med sitt spelande. Å andra sidan tycks det vara just gruppen med spelproblem som i högst utsträckning fortsätter att spela vidare hos andra spelbolag efter att begränsningen införts.

Frågan är alltså komplex. Vi kommer att titta närmare på just denna grupp i nästa blogginlägg.

AXEL LYCKBERG
dataanalytiker, Svenska Spel

ANDREAS SUNDVALL
marknadsanalytiker, Svenska Spel