SDG Ambition – Svenska Spel tar nästa steg för hållbar utveckling

Nyligen deltog jag och min kollega vid uppstarten av SDG Ambition. Det är en sexmånaders accelerator som syftar till att utmana och stödja deltagande företag i FN:s Global Compact (där Svenska Spel har varit medlemmar sedan 2015) i att sätta ambitiösa företagsmål och påskynda integrationen av de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna) i kärnverksamheten.

I acceleratorn ingår cirka 60 bolag från Sverige, Norge och Finland. Där får vi en unik möjlighet att utbyta lärdomar och erfarenheter när det kommer till vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Genom workshops, som kombineras med digitala utbildningsmoduler och eget arbete, får vi förutsättningar att utveckla och implementera innovativa affärsstrategier som avsevärt kan öka bolagets positiva inverkan på SDG:erna.

Världen levererar inte framsteg mot Agenda 2030 i den takt och omfattning som behövs idag. Även om det fortfarande är möjligt att uppnå SDG-målen till 2030, kommer det att krävas brådskande, omfattande åtgärder och samarbete för att nå dit. Företag måste ta en tydlig ställning och visa på djärvt ledarskap för att förändra affärsmodeller och ekonomier så att de blir mer rättvisa och inkluderande.

Svenska Spel har arbetat aktivt med Agenda 2030 i flera år och har prioriterat de mål vi har störst möjlighet att bidra till genom vår verksamhet samt identifierat de mål där vi ser utmaningar och förbättringsområden. Nu är det dags att växla upp arbetet och ta nästa steg.

Genom SDG Ambition kommer vi att kunna bedöma vårt nuvarande arbete, identifiera riskområden, upptäcka nya möjligheter och vidta ambitiösa åtgärder för att, på ett ännu tydligare sätt, bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist