Samverkan forskning och spelbransch ger viktiga beslutsunderlag

I förra veckan publicerade professor Anders Håkansson vid Lunds universitet en vetenskaplig artikel i samarbete med två av Svenska Spels analytiker, Axel Lyckberg och Andreas Sundvall.

Håkansson, som är professor i spelberoende vid Lunds universitet, gör i artikeln en genomgång av Lyckbergs/Sundvalls studie från i vintras om kundbeteende vid insättningsgränser.

I korthet undersökte studien i enkätform hur kunder hos Svenska Spel agerade när de slog i den insättningsgräns på 5 000 kronor per vecka och spelbolag, som regeringen införde i en tillfällig förordning med anledning av pandemin, för spel på nätcasino, nätpoker och nätbingo.

Anders Håkansson kommer i artikeln fram till flera slutsatser med underlag av enkäten. Bland annat att en insättningsgräns per bolag har sina utmaningar. Som Håkansson skriver: ”/—/ many of these exposed individuals subsequently gambled on other operators, in many cases on many operators.”

Framför allt nätcasinospelarna visade en stor benägenhet att gå vidare till nästa spelbolag efter att de slagit i taket på ett bolag. Hela 71 procent av spelarna i gruppen med potentiella spelproblem uppgav att de hade valt att spela vidare på en annan sajt – eller andra sajter. Om spelsajterna ingick i det svenska licenssystemet eller om det handlade om illegala alternativ svarade enkäten inte på.

Denna vetenskapliga artikel är ett bra exempel på hur Svenska Spel arbetar tillsammans med forskningsvärlden. Vi ger tillgång till våra data och våra analyser. I gengäld får vi oberoende utvärderingar av vårt interna arbete, vilket ger oss värdefull input.

Det blir en växelverkan där vi hjälps åt att se vad som fungerar och inte fungerar när det gäller att förebygga riskspelande och spelproblem. Samtidigt kan samarbetet mellan forskningen och spelbranschen ge våra beslutsfattare bra underlag till att fatta beslut i frågor som rör spelmarknaden.

Detta är också något som nyligen lyftes av Svenska Spels vd Patrik Hofbauer på Svenska Spels oberoende forskningsråds webinarium: Om vår gemensamma målsättning är att alla som spelar på den svenska licensmarknaden bara ska göra det för nöjes skull, så måste forskning, politik och spelbransch samverka för att vi gemensamt ska finna de lösningar som gör skillnad på riktigt.

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef