Ny studie: Samband mellan problemspel och andra hälsotillstånd

Anders Håkansson, professor och överläkare vid Lunds Universitet och dessutom ledamot i Svenska Spels oberoende forskningsråd, har i dagarna, tillsammans med Madisson Ford vid McGill University i Canada, släppt en ny forskningsartikel om sambandet mellan problemspel och andra hälsotillstånd.

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett potentiellt samband mellan problemspel och andra olika hälsotillstånd, inklusive psykiska hälsoproblem, fysiska hälsotillstånd och beteendemissbruk. Resultatet visar att det finns ett behov av att hälso- och sjukvården behöver vara uppmärksamma på att problemspel och andra hälsorisker kan ha ett samband. Ytterligare forskning behövs för att bekräfta det sambandet, vilket är ganska vanligt när det kommer till just forskning kring spel och spelberoende då det är ett förhållandevis ungt forskningsämne. Men det är ändå intressant att man nu kan se dessa tendenser.

Bland de ca 2 000 som deltog i studien svarade 5,7 procent att de under sin livstid haft problem med spel. Det man såg var att män var överrepresenterade och att lägre utbildning är en riskfaktor för problemspel.

Som medarbetare på Svenska Spel tycker jag att det är viktigt att de som får problem med spel får rätt hjälp och behandling. Jag är också stolt över att Svenska Spel, som genom vårt forskningsråd varje år delar ut fem miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem och är med och bidrar till alla framsteg som görs inom spelberoendeforskningen. Läs gärna mer om vårt bidrag till forskningen här.

 

Anneli Berger Ekman

Hållbarhetssamordnare, Svenska Spel