Så jobbar vi med hållbar IT och hållbarhet genom vår IT-användning

Digitaliseringen har öppnat upp en rad nya möjligheter för vårt sätt att leva, både i vårt arbete och på vår fritid. Digitaliseringen och användandet av IT har även en nyckelroll i arbetet med att nå de globala målen. Hållbar IT består framför allt av två viktiga aspekter. Dels att begränsa den negativa påverkan från den IT som vi använder (tillverkning, användning och sluthantering), eftersom den annars kan ge ett stort avtryck på vår miljö. Men även att använda IT som verktyg för att minska den negativa påverkan på miljön som vårt samhälle har. Med andra ord:

Greening of IT och greening by IT.

Som tech-bolag har vi på Svenska Spel många möjligheter och utmaningar i arbetet med hållbar IT. Vi har tre egna datacenter på tre olika platser i Visby. Vi har också mindre serverhallar i Solna och på Casino Cosmopol. Datacentren byggdes 2010 och riktlinjen var att de skulle hålla i cirka fem år, då livslängden för hårdvaran normalt är 3–5 år. Genom att vi upphandlade utrustning specifikt för datacenter och tog höjd för 7–8 år fick vi en mer robust hårdvara med mycket hög kapacitet. Vi är nu i slutfasen av att ersätta den här utrustningen, vilket innebär att vi har utrustning som är inne på sitt tolfte driftår. Det betyder cirka 2,5 gånger normal livslängd/ekonomisk avskrivning. Det är inte bara en ekonomisk vinst utan även en vinst för miljön!

Globalt uppskattas elanvändningen i jordens alla datacenter vara 300 TWh/år och vi behöver alla hjälpas åt för att minska den förbrukningen. I våra center har vi därför effektiva kylsystem som bidrar till lägre förbrukning. Vi har även undersökt hur spillvärmen skulle kunna användas i andra fastigheter. Tyvärr är det inte möjligt i dagsläget, men det är en fråga som vi bevakar med intresse allt eftersom tekniken utvecklas framåt.

Ett viktigt steg mot en mer hållbar hantering av IT-produkter är att använda mindre hårdvara. Det är något som vi exempelvis försöker göra genom att utnyttja virtuella servrar eller containrar. Den uttjänta hårdvaran måste också tas om hand på ett miljömässigt sätt. Det gör vi tillsammans med vår partner Atea genom ett återtagssystem. Beroende på skick och efterfrågan säljs hårdvaran vidare eller återvinns så att komponenter och metaller hanteras korrekt. Att förlänga livslängden på hårdvaran är oerhört viktigt. Exempelvis uppkommer cirka 80 procent av en laptops utsläpp vid tillverkningen, och produktionen av en smartphone och en laptop genererar hela 86 kilo respektive 1,2 ton avfall.

IT-sektorn har en rad utmaningar framför sig när det gäller hållbarhet. Beräkningar visar att branschen står för 2–4 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket motsvarar flygindustrin före pandemin. Den står även för 9 procent av all elförbrukning globalt. Men å andra sidan bubblar det också av lösningar! Alltifrån grön kodning, AI som styr datacenter för lägre energiförbrukning, tillvaratagande av spillvärme, skalning av infrastruktur efter behov och nyttjandegrad, förnybar elproduktion, refurbished och mycket mer.

På Svenska Spel har vi kommit en bit på vägen men vi måste också fortsätta att utmana oss själva, bland annat genom att undersöka dessa nya lösningar. Därför kommer hållbar IT att bli ett större fokus för oss framåt, för hitta nya vägar mot minskad påverkan från vår IT och minskad påverkan genom vår IT.

ROBERT TIDBLOM, hållbarhetsspecialist på Svenska Spel, tillsammans med kollegorna på Domän Client, Integration & Runtime