Så blir vi ännu vassare på att förebygga spelproblem

Svenska Spel tittar hela tiden på nya effektiva sätt att förebygga problemspelande. Med dataanalys i realtid kan vi få människor att stanna till och reflektera över sitt beteende. Genom tester av olika funktioner, formuleringar och design kommer vi fram till vilken kommunikation som är mest effektiv.

Folkhälsomyndighetens stora undersökning Swelogs från 2018 visade att 0,6% av Sveriges vuxna befolkning har spelproblem. Ytterligare 0,7% har en förhöjd risk. Vi kan konstatera att dessa värden ligger i linje med vad vi kan följa genom vår spelkollsteknologi. 

Svenska Spel analyserar data genom att klassa våra kunder i olika färger och agera därefter. Faktum är att vi var först ut på marknaden med denna teknologi redan för 13 år sedan och därefter har vi förfinat den. Nu har vi tagit steget längre och byggt in realtid i våra system, vilket ger oss fantastiska möjligheter vi tidigare inte haft!  

Med dataanalys i realtid kan vi fånga beteendemönster hos spelare och hitta tecken på att någonting håller på att gå fel redan i ett tidigt stadium av personens spelande hos oss. 

Vkan agera i stunden med en spelare som till exempel förlorat ett visst belopp eller fyllt på sitt spelkonto och agera med spelaren beroende på vilket val den gör 

Låt mig ge ett simpelt exempel: Om en spelare sätter in 100 kr på sitt spelkonto för att sedan sätta in ytterligare 100 kr en kort stund senare och kanske ytterligare 100 kr några minuter senare, har då personen redan från början haft för avsikt att spela för 300 kr? Troligtvis inte. 
 
Flera insättningar under kort tid är ett tydligt tecken på oplanerat spelande och sammanfaller ofta med att kunder i självtest svarar att de upplever problem med sitt spelande. I våra data ser vi att 99% av spelarna aldrig gör fler än tre insättningar per dag. Vi ser också att 97% av de spelare som sätter in fler än tre gånger på en dag är gula eller röda spelare enligt vårt Playscanverktyg som identifierar riskspelare. Ett väldigt tydligt samband. 

Det här är ett exempel på hur vi kan hitta spelare som förmodligen inte planerat sitt spelande. Lägger vi till ytterligare parametrar som tider eller insättningsbelopp, kan vi vara ännu säkrare på att någonting inte står rätt till. Ser vi att spelaren höjer sina insättningsbelopp kan det vara tecken på ökat behov av kickar.  

Hur kan vi då agera på den här informationen?

Vi kan exempelvis, eftersom vi följer spelare i realtid, kommunicera just när personen sätter in på sitt konto vid ett givet tillfälleDet kan vara precis innan fjärde gången spelaren tänker sätta in pengar:

Nu har du satt in pengar 3 gånger senaste dygnetHur många gånger till vill du sätta in?

Väljer då spelaren alternativet en insättning till, så kan vi aktivera en spärr så att spelaren endast kan göra en insättning till innevarande dygnet. 

Här kommer vi naturligtvis att behöva testa vilka varianter som ger bäst effekt och samtidigt upplevs som positivt för spelaren, men att agera i stunden är jag övertygad om ger effekt.  

Om vi med rätt metoder agerar tillräckligt snabbt och vid rätt tillfälle är jag övertygad om att vi kan hjälpa många som är på väg in i ett spelberoende att stanna upp, reflektera och kanske komma på andra tankar – kanske till och med innan de själva inser att de har ett problem.

Att få till denna interaktion i realtid med tydliga och effektfulla dialoger och realtidsspärrar kräver en del utveckling där vi behöver designa och A/B-testa oss fram för att nå största möjliga effekt. Men vi har arkitekturen på plats, så förvänta dig att runt hörnet kommer denna funktion att vara verklighet.  

HENRIK BROÉN
tjänsteutvecklare spelansvar, Svenska Spel Sport & Casino