Riskspelandet minskar hos Svenska Spel

Det riskfyllda spelandet hos Svenska Spel har minskat jämfört med samma period förra året. Flera oberoende forskningsstudier pekar på att de åtgärder vi infört för att minska riskspelandet faktiskt har effekt.

Tuffare ekonomiska tider väcker en oro för att fler svenskar ska lockas till ”enkla” vägar att förbättra sin ekonomi. Till exempel att människor börjar spela mer riskfyllt om pengar och att fler också utvecklar spelproblem.

På Svenska Spel följer vi noggrant indikatorer på riskspelande hos våra kunder, och än så länge kan vi inte se några tendenser till ökat riskspelande under rådande lågkonjunktur.

Tidigare i år redovisade vi ett minskat riskspelande under det första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Den tendensen håller i sig när vi nu har granskat statistiken även för april och maj.

Några siffror som sticker ut:

  • Riskspelandet på värdeautomaterna Vegas och Casino Cosmopol har minskat tydligt jämfört med samma period 2022.
  • När det gäller enskilda spelformer har riskspelandet på nätcasino minskat jämfört med samma period 2022.
  • Riskspelandet på Turspel (till exempel Triss, Lotto, Keno och Eurojackpot) ligger precis som tidigare på extremt låga nivåer.

Som med all statistik är det vanskligt att ge sig på tolkningar innan en längre tid har gått. Fram till dess handlar det mer om ögonblicksbilder. Men det vi kan konstatera är att riskspelandet hos Svenska Spel inte har ökat jämfört med i fjol, utan tvärtom uppvisar en viss minskning.

En anledning till det minskade riskspelandet är våra stärkta spelansvarsåtgärder. Flera oberoende studier har utvärderat effekten av Svenska Spels åtgärder och konstaterat att de gör skillnad. Det handlar om allt från omsorgssamtal och preventiva spelkollssamtal till jämförande, normativa budskap i spelmiljön, mer framträdande placering för spelkollsverktygen, individuellt anpassade spelgränser med särskilt tuffa krav på unga vuxna och mycket mer.

I en tidig analys kan vi se att det är relativt vanligt att kunder som befinner sig i riskzonen ändrar sitt spelbeteende i tid. Det vill säga att våra spelkollsverktyg och omsorgssamtal hjälper dem att bryta negativa mönster. En proaktiv åtgärd som haft tydlig effekt är att vi införde inkomstgranskningar för kunder som vill ha höga spelgränser hos oss, så att de inte spelar för mer än de har råd med.

Vi vill betona att det inte går att dra slutsatser om svenskarnas riskspelande överlag enbart utifrån hur de spelar hos Svenska Spel. Vi kan bara redovisa hur våra kunder beter sig när de spelar hos just oss, just nu.

Vi fortsätter att noggrant följa våra kunders spelande, samtidigt som vi löpande mäter effekterna av våra åtgärder. Vi återkommer här på bloggen med fler insikter och resultat framöver.

KAJSA NYLANDER
hållbarhetschef Svenska Spel