Rekordhög andel sunda intäkter

Svenska Spels andel intäkter från sunt spelande var rekordhög när vi presenterade vår tredje kvartalsrapport i år. Det är ett kvitto på att vårt arbete går i rätt riktning, med sikte på att alla våra kunder ska spela tryggt och säkert hos oss. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi har mer jobb kvar att göra och att vi löpande behöver förbättra vårt spelansvar.

Den viktigaste anledningen till att våra intäkter blivit ännu mer sunda än tidigare är att vi förra året började med kontroll av ekonomisk förmåga för kunder som vill spela för höga belopp. Det gjorde vi för att motverka risken att våra kunder spelar för mer än de har råd med. Med en individuellt anpassad spelgräns får våra kunder koll på att de inte spelar över sin ekonomiska förmåga – samtidigt som vi också kan ta hänsyn till att kunder har väldigt olika ekonomiska förutsättningar.  

Precis som när vi införde obligatoriska insättningsgränser 2008, så väckte vår nya kontroll av ekonomisk förmåga en del kritik vid lansering. Då som nu så fick vi förståelig kritik från kunder för de nya reglerna, men också stor förståelse för vårt uppdrag att skydda våra kunder mot överdrivet spelande. För nya kunder har det blivit en självklarhet att inte kunna sätta vilken gräns som helst. Våra egna attitydundersökningar visar att 90 procent av allmänheten och kunderna är positiva till dessa gränser och 2 procent är negativa. Vi hör också att andra spelbolag inför liknande kontroller, vilket är en glädjande och positiv utveckling för konsumentskyddet. 

Den extra kundkännedom vi får vid granskade insättningsgränser ger dessutom ett bättre underlag för våra omsorgskommunikatörer när de tar kontakt med kunder som i ett tidigt skede uppvisat tecken på ett riskfyllt spelbeteende.  

Några trender vi kan se just nu: 

  • I våra turspel minskar riskspelandet, från redan väldigt låga nivåer. 
  • I Vegasspelen har riskspelandet mer än halverats sedan 2020. 

Det är positiva siffror, men samtidigt ser vi inom vissa grupper tendenser i annan riktning och måste agera direkt för att möta dem. Dels har riskspelandet under det tredje kvartalet ökat i faktiska antal spelare för våra sport- och casinospel. Vi vet av erfarenhet att perioden när exempelvis SHL och de europeiska fotbollsligor startar, samtidigt som våra inhemska fotbollsligor är i slutspurt är en period när sportspelandet ökar generellt, och då följer även ökningen av antalet riskspelare med. Det är något som följer liknande mönster varje år och vi är rustade att ta emot de kunder som spelar riskfyllt. Vi följer våra kunders beteenden och tar kontakt eller sätter in direkta åtgärder när vi ser oroväckande mönster. 

Vi ser också att riskspelandet på casinospel på nätet ökar något. När vi införde inkomstgranskningarna så sjönk riskspelandet för casinospel rejält. Även om det är långt kvar till nivåerna innan granskningarna infördes så tar vi utvecklingen på stort allvar. Vi är övertygade om att en viktig nyckel är att komma i kontakt med riskspelare i ett tidigare skede. Vi har redan sett att omsorgssamtalen fungerar för att nå personer som kanske inte utvecklat problem, men som har ett riskbeteende. 

Insikten om värdet av att nå en kund i ett tidigt skede gör att vi nu vidareutvecklar våra Spelkollsverktyg när det gäller att bryta negativa trender av riskfyllt spelande så tidigt som möjligt. 

Vår tredje kvartalsrapport i år gav positiva nyheter när det gäller andelen sunda intäkter. Men vi nöjer oss inte med det, för det finns alltid mer att göra för att stärka konsumentskyddet och ge våra kunder ännu bättre spelkoll. 

 

AXEL LYCKBERG

Ansvarig analys och forskning Hållbarhet & Spelansvar