Omsorgssamtal på många olika språk

Har du någon gång varit i ett land där du inte kan språket och försökt att fråga om vägen? Kanske har det då hjälpt med ett tredje språk som ni båda behärskar. Men om man inte hittar ett gemensamt språk kan det bli knepigt att kommunicera.

Den situationen har ibland uppstått när vi försökt genomföra omsorgssamtal med våra gäster och kunder. Därför har vi sedan många år arbetat målmedvetet för att kunna genomföra samtalen på gästernas och kundernas föredragna språk, så att inget går förlorat i dialogen. Vi vill att våra kunder och gäster ska känna sig bekväma att tala med oss på ett språk de är trygga med utan oro för missförstånd.

Under 2022 genomförde vi mer än 19 200 omsorgssamtal och det hade inte varit möjligt om vi inte hade haft våra kompetenta kollegor och deras språkkunskaper. På Casino Cosmopol kan vi erbjuda samtal på cirka 40 olika språk och på Svenska Spel cirka 10. Det gör att vi oftast kan erbjuda samtal på de språk våra gäster och kunder föredrar.

Ett omsorgssamtal är väldigt personligt och det kan komma fram saker som personen kanske aldrig har nämnt för någon tidigare. Att få en chans att tala öppet om sitt spelande och sin upplevelse ska inte behöva försvåras av att personen inte känner sig förstådd, eller inte kan kommunicera på ett bekvämt sätt. Därför är möjligheten att välja språk så viktig när vi genomför våra samtal. Att frigöra gäster och kunder från bördan av att kommunicera på ett språk de annars kanske inte hade valt.

När vi får chansen att lyssna till personer som talar sitt eget valda språk ger det oss dessutom bättre möjlighet att ge rätt omsorg till kunder och gäster, och därmed minska risken att någon tar skada av sitt spelande. Att informera, stötta och hjälpa personer utan att information går förlorad i översättningen.

Så vi önskar er hjärtligt välkomna att kontakta oss för omsorgssamtal – i dag på 40 språk, i morgon kanske ännu fler. Vi strävar framåt för att våra gäster och kunder ska vara sedda, hörda och förstådda hos oss.

CHARLOTTE BERGDAHL
Responsible Gaming Manager, Casino Cosmopol

CAMILLA
Omsorgskommunikatör, Svenska Spel