”Omsorgskommunikatör, vad gör man då?”

”Vi kommer inte med några färdiga tips eller paketlösningar, utan är lyhörda inför varje människa vi möter”. Sofie Lindhe Nordenhall berättar om omsorgskommunikatörernas vardag.

Om någon frågar mig vad jag jobbar med så är det oftast fråga nummer två. De flesta har aldrig hört talas om titeln förut och det är inte så konstigt, då det är en tjänst som skapats av Svenska Spel som ett led i vårt omsorgs- och ansvarsarbete.

Googlar man på ordet så dyker det omedelbart upp flera sidor från Svenska Spel. Och nu när vi står i begrepp att rekrytera en ny medarbetare, kommer det även upp på flera platsbanker och karriärsidor jag tänkte få be om ordet en stund och själv berätta vad det är vi gör.

Grundidén med vårt arbete är att vi tar kontakt med de kunder som vi ser kan ha ett riskfyllt spelbeteende och genom ett telefonsamtal eller fler, tillsammans med personen utforskar vad hen har för syn på sina spelvanor. Hur mår kunden utifrån sitt spelande? Är kunden i behov av någon slags förändring och hur skulle i så fall den förändringen kunna se ut?

Vi använder oss av en samtalsmetod som heter MI, Motivational Interviewing, eller på svenska Motiverande Samtal. Syftet är att på kundens egna villkor ha en dialog som identifierar om någon problematik finns och i så fall hjälpa till att hitta motivation till att förändra situationen till det bättre.

Ett grundvillkor för att vi ska lyckas med detta och skapa ett förtroende mellan oss och den vi pratar med är att vi hela tiden ber personen om lov innan vi gör någonting, om det så bara handlar om att få informera om vilka verktyg vi har för att öka kontrollen över spelandet. Vi kommer inte med några färdiga tips eller paketlösningar, utan är lyhörda inför varje människa vi möter och leder samtalet utifrån kundens egna önskemål och behov.

Det vi kan hjälpa till med om kunden önskar det, är till exempel att sänka gränser, sätta en spelpaus och vid behov även erbjuda ett samtal med en psykolog specialiserad på spelberoende. Men förutom de handfasta verktygen så hjälper vi även kunden att hitta strategier som hen själv kan använda sig av för att minska spelandet eller hålla sig helt spelfri. Vi utforskar alternativa aktiviteter, tillvägagångssätt och kanske miljöer som kunden kan uppleva som stärkande och positiva i processen att skapa och bibehålla en positiv förändring.

Det finns en till sak som jag vill vara väldigt tydlig med och det är att vi i vårt arbete aldrig försöker avgöra om en kund är spelberoende eller inte. Vår uppgift är inte att ställa någon diagnos, det måste sjukvården göra. Vårt fokus är att erbjuda hjälp och stöd till de kunder som önskar få bättre koll på sitt spelande, eller sluta spela helt.

Tack vare den kontakt vi har med våra kunder som spelar på ett riskfyllt sätt så får vi en väldigt stor insikt i deras önskemål, vad de upplever och vilka synpunkter de har kring vad som skulle hjälpa dem för att hålla koll på sitt spelande. Vi deltar därför regelbundet i projekt för att förbättra och utveckla nya spelansvarsverktyg, samt utforma arbetssätt inom vårt spelansvar.

Vi arbetar också med att dela med oss av de insikter som vårt arbete ger oss internt inom Svenska Spel för att på så sätt öka medvetenheten och kunskapen om dessa kunder i vår egen organisation.

Slutligen vill jag bara säga att jag upplever mitt jobb som oerhört utvecklande och givande. Tvärtemot vad många kan tro så får vi otroligt mycket uppskattning i våra samtal. Och även de kunder som inte känner att de är i behov av någon förändring uppskattar det faktum att vi ringer och visar att vi bryr oss.

Och det gör vi verkligen, vårt engagemang och vår drivkraft ligger i en genuin omtanke och omsorg om de människor vi möter varje dag, våra kunder.  

SOFIE LINDHE NORDENHALL
omsorgskommunikatör, Svenska Spel