Ökat riskspelande på nätcasino möts med förstärkta åtgärder 

Under andra vågen av pandemin har vi sett ett ökat riskspelande på nätcasino som inte funnits tidigare under 2020. Vi möter nu detta med att kraftigt förstärka vår grupp av omsorgskommunikatörer så att vi kan ringa fler och i ett tidigare skede.

År 2020 blev inte som vilket år som helst. Och det har påverkat oss alla, på ett eller annat sätt. På Svenska Spel har det varit förändringar både i spelutbud och i våra kunders spelande. Våra casinon har fått hålla stängt sedan i våras och under en period hade vi ett näst intill obefintligt utbud av sportspel. 

Något som däremot inte avtagit under pandemin är spelandet på nätcasino. Men medan vi under första vågen av pandemin och långt in i tredje kvartalet inte såg något ökat riskspelande trots ökat antal kunder, så ser vi under den andra vågen en förändring. På vårt nätcasino ökade antalet kunder med 25 procent och antalet högriskspelare med 22 procent vecka 43-49 jämfört med början av 2020. 

Detta är alltså endast Svenska Spels siffror. Vi kan inte uttala oss om hur det ser ut hos andra spelbolag. Men då många av de nya kunderna kommer från andra spelsajter, så är det troligt att tendensen återfinns även där.  

Det kan finnas flera skäl till förändringen.

En orsak som kommer upp i omsorgssamtalen är att våra kunders psykiska hälsa påverkats negativt av den andra vågen av 
coronapandemin och de mer strikta restriktioner det inneburit. Spelberoendeföreningar och experter har också påpekat att det tar tid att utveckla ett beroende.

Men vi ser även ett samband kopplat till
 den tillfälliga förordning som regeringen införde i juli med anledning av covid-19. Det var ungefär samtidigt som en ny typ av nätcasinokunder började komma till Svenska Spel Sport & Casino.

Förordningen innebär bland annat att kunder maximalt kan sätta in 5 000 kronor per vecka på ett och samma spelbolag för att spela nätcasino, -bingo eller -poker. Och en nygjord enkät som vi genomfört och redovisat i tidigare bloggar, visar att förordningen varit till hjälp för många. Fyra av tio som slagit i insättningstaket uppger där att de har minskat sitt spelande  

Men i samma undersökning visar gruppen med upplevda spelproblem ett annat beteende. I denna sårbara grupp fortsatte sju av tio kunder att spela vidare på andra sajter eller andra spel när de slagit i taket hos oss. Den här gruppen spelar för höga belopp på flera olika spelbolag, och nu i högre utsträckning än tidigare.

Sedan juli och framåt har vi sett ett inflöde av nya kunder till vårt nätcasino som spelar för högre belopp än vår genomsnittliga nätcasinokund. Våra omsorgskommunikatörer har också noterat att när de nu kontaktar nätcasinokunder som spelat bort mycket pengar på kort tid, så handlar det ofta om personer som alldeles nyligen blivit kunder hos oss. Vi får signaler om att de redan tidigare spelar stort på andra spelsajter.

Den tillfälliga begränsningen tycks ha inneburit att riskspelarna på nätcasino i högre grad “hoppar runt” mellan spelbolagen. Det kan till och med vara så att de slagit i gränsen hos andra bolag och sedan gått vidare till Svenska Spel.

Oavsett orsak behöver vi nu agera snabbt och kraftfullt för att vända trenden och säkerställa att de kunder som behöver det får rätt stöd och verktyg för att minska sitt riskfulla spelbeteende.

Eftersom vi sett tydliga indikationer på att Svenska Spels omsorgssamtal har en positiv effekt på våra kunders spelbeteenden, stärker vi nu teamet som ringer dessa samtal med upp emot tio erfarna medarbetare från Casino Cosmopol. Det ger oss möjlighet att under en period kontakta avsevärt fler nätcasinokunder än tidigare. Vi kommer även att kunna sänka gränserna för när vi tar kontakt. Kasinomedarbetarna har lång erfarenhet av omsorgssamtal med besökarna och flera av dem är dessutom flerspråkiga, en ytterligare fördel. 

Ett omfattande arbete pågår dessutom med att ompaketera och synliggöra våra spelkollsverktyg, så att de ska bli ännu lättare att hitta och använda för våra kunder. Vi har redan tidigare berättat om hur vi utvecklar och utvärderar våra metoder för att kunna fånga upp och hjälpa kunder i realtid. Ett exempel på vad vi tittar på kan du läsa om här. Men en hel del annat är på gång och det kommer vi berätta mer om i kommande bloggar. 

Självklart kommer vi fortsätta att noga följa trenden kring riskfyllt spelande och se vad våra åtgärder har för effekt. Vi kommer att återkomma med uppdaterad statistik löpande och även fortsatt dela med oss av våra analyser.

Vi önskar er alla ett fint avslut på året, med hopp om ett pandemifritt 2021 där vår ambition fortfarande är att se till så att våra kunder enbart spelar för nöjes skull.  

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel