Ökad spelkoll med justerade spelgränser

Nu blir det ännu tryggare att spela hos oss på Svenska Spel när vi ser över våra spelgränser. Det gör vi för att motverka spelproblem och för att våra kunder inte ska spela för mer än de har råd med.

Men vi gör det också för att följa gällande lagstiftning. Enligt omsorgsplikten i spellagen förväntas vi ha god kundkännedom, göra helhetsbedömningar av kundernas spelande och säkerställa att ingen spelar över sin ekonomiska förmåga. Precis som andra företag oavsett bransch, behöver vi vara säkra på att våra kunder har möjlighet att betala för det de köper och att de inte skuldsätter sig för att spela.

Här är spelgränser ett bra verktyg. Sedan omregleringen av spelmarknaden 2019 har kunderna själva kunnat registrera insättningsgränser per dag, vecka och månad. Men för den som har satt en väldigt hög insättningsgräns, så innebär det en ökad risk att man spelar mer än man tänkt sig eller har råd med. Och för den som är ung, innebär spel om pengar en större risk för spelproblem och skuldsättning än för andra grupper. Därför håller vi nu på att förändra hur vi hanterar spelgränser.

Förändringar enbart vid höga belopp eller ung ålder

För de allra flesta av våra kunder är allt som vanligt och spelgränserna är oförändrade. Förändringen gäller bara den som har höga insättningsgränser eller den som tillhör vår yngre kundgrupp, i dagsläget den som är i åldern 18–19 år.

För kunder som vill spela för höga belopp gör vi en inkomstkontroll och bedömning av den ekonomiska förmågan. Det gör vi vid en månadsgräns över 10 000 kronor per månad, eftersom vi anser att det är en hög och riskfylld nivå. Den som bedömer sig ha råd med en högre spelgräns, kan skicka in underlag som styrker det och då gör vi en bedömning om gränsen kan justeras uppåt. Just nu tar det bara en arbetsdag. Vi förstår att det kan upplevas som onödigt och besvärligt, men det hjälper oss att förebygga både spelproblem, spelfusk och penningtvätt.

Unga kunder 18–24 år är en grupp som vi behöver skydda extra mycket, då de enligt forskningen har en större risk för att utveckla spelproblem. De flesta 18–19-åringar går dessutom fortfarande i gymnasiet och har kanske bara studiebidraget som inkomst. Med lägre spelgränser för den gruppen så minskar risken för både riskspelande och skuldsättning i ung ålder. Därför har vi infört de lägsta spelgränserna för 18–19-åringar – 1 000 kronor per månad. Samma gräns gäller personer som inte har en taxerad inkomst i Sverige. För kunder i åldern 20–24 år kommer vi att göra en inkomstkontroll för de som önskar en insättningsgräns på 5 000 kronor i månaden eller mer.

Eftersom arbetet sker stegvis och det är förhållandevis få kunder som berörs av åtgärderna, så kommunicerar vi direkt till varje berörd kund. Det gör vi genom att meddela dem när de loggar in på sitt spelkonto. Där får de också information om hur de gör om de vill ansöka om en ny bedömning. Vi förstår att det finns kunder som hade önskat information i förväg, och vi tar självklart till oss de synpunkterna.

En justerad spelgräns kan göra skillnad

De som spelar för nöjes skull, eller har spel som stor hobby och har råd, kan fortsätta spela hos oss precis som vanligt. För den med spelproblem och som varje dag kämpar för att inte spela för pengar man egentligen inte har, kan åtgärden med en justerad gräns å andra sidan betyda oerhört mycket.

Med en individuellt anpassad spelgräns får våra kunder koll på att de inte spelar över sin ekonomiska förmåga – samtidigt som vi också kan ta hänsyn till att kunder har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Justeringen av spelgränserna bidrar dessutom till att vi får en god kundkännedom, precis som lagen kräver.

Vår ambition är att fortsätta att stärka konsumentskyddet för att minska risken för spelproblem och att ha ett förebyggande arbete som ger våra kunder spelkoll. Svenska Spel arbetar för en hållbar spelbransch där spel ska vara till glädje för alla. Att ha spelgränser som säkerställer att våra kunder inte spelar för mer än de har råd med, bidrar till det.

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

Mer information om justerade spelgränser:
Affärsområde Tur och Vegas
Affärsområde Sport & Casino