Nudging hjälper våra kunder att få spelkoll

Vi erbjuder flera olika självtest till våra kunder. Dels att testa sina spelvanor, dels att ta reda på sin spelartyp samt få tips om hur det går att spela mindre riskfyllt. Det går även att testa hur det egna spelandet förhåller sig till andra spelare av samma typ. Alla dessa test hjälper våra kunder att få koll på sina spelvanor – helt enkelt bättre spelkoll.

Det är dock en stor andel som aldrig besöker våra spelkollsverktyg. Anledningarna kan vara allt från att kunden inte tycker att den har några problem med spelandet, till att helt enkelt inte känna till att det finns spelkollsverktyg.

Jag bloggade i våras om att vi lanserade en funktion som gör att alla kunder som spelat riskfyllt och faktiskt förlorat större belopp, eller spelat ovanligt mycket den senaste månaden, vid inloggning automatiskt hamnar i vårt självtest. Nu kan vi se resultatet av detta.

Vi har fyrdubblat antalet genomförda självtest!

Är det ett bra resultat? Ja, absolut och särskilt med tanke på att självtestet inte är tvingande utan att det när som helst går att lämna det och börja spela. Ändå genomför ett glädjande stort antal kunder testet. Resultatet av den nya omdirigeringen till självtestet visar alltså att nudging, att underlätta beteendeförändringar genom en liten “knuff”, ger effekt.

Självtestet är ett bra verktyg för alla som spelar att ta reda på om att spelandet ligger på en lagom nivå. När en spelare svarar att de upplever problem med sitt spelande så ringer våra omsorgskommunikatörer upp för att ge individuell rådgivning och guidning. Ju fler som gör självtestet, desto fler kan vi hjälpa att ha spelkoll. Och ibland behövs det bara en liten knuff på vägen, därför fortsätter vi att utforska nudging.

HENRIK BROÉN
Tjänsteutvecklare spelansvar, Svenska Spel Sport & Casino