Nu lanserar vi fler spelkollsfunktioner

 


Hos oss på Svenska Spel analyserar vi all transaktionsdata i syfte att hitta riskspelande. Varje kund får en egen riskprofil baserad på ett stort antal parametrar som vi vet från forskning är tecken på ökad risk för problemspelande. Det kan handla om exempelvis speltid, antal insättningar, ökad intensitet i spelandet etc. Alla parametrar vägs samman i en komplex algoritm, som i sin tur leder till en riskbedömning.

Om vi ser att risken ökat för att kunden ska få negativa konsekvenser av sitt spelande, så vill vi förstås direkt berätta det. Därför skickar vi en notis i spelmiljön till kunden om att hen har ett meddelande från oss om sina spelvanor.

Tyvärr så öppnar kunden inte alltid den notisen. Det vill vi ändra på. Därför lanserar vi nu en funktion som gör att alla kunder som identifierats med en ökad risknivå obligatoriskt måste ta del av sin riskbedömning under Mina spelvanor innan de kan spela vidare. 

Samtidigt lanserar vi också notifikationer om självtest för alla kunder som spelar långt över genomsnittlig kund eller förlorat stora belopp under en månad. Testet gör att de direkt får tillfälle att reflektera över sitt spelbeteende – och en chans att stanna upp. 

Naturligtvis är det lite pirrigt att se hur det uppfattas av våra kunder då vi gör något vi inte gjort tidigare, nämligen ”tvingar” dem att ta del av infon att de spelar med förhöjd risk eller att de borde göra ett självtest. Men vi gör det för att vi bryr oss om våra kunder och vill att alla skall ha spelkoll.

Vi kommer noggrant att följa upp hur dessa kunder fortsätter sitt spelande, för att se vilken effekt dessa åtgärder har. Men en sak är säkert – vi kommer att få se fler genomförda självtest och säkerligen en och annan som loggar ut. Men ser vi att dessa kunder stannar hos oss och kanske spelar lite mindre riskfyllt, så har vi uppnått målet att våra kunder har spelkoll och spelar för att det är roligt! 

HENRIK BROÉN
tjänsteutvecklare spelansvar, Svenska Spel Sport & Casino

ANNIKA HJÄLM
site manager hållbarhet, Svenska Spel