Nu kommer Min spelkoll!

Min spelkoll

Min spelkoll är en ny tjänst som ger en överblick över spelandet och som identifierar riskfyllda spelmönster.

Spel ska vara kul! Det ska vara underhållning, en härlig spänning och även gemenskap när man spelar tillsammans med andra. Men vi vet att spel om pengar kan skapa problem för en del av våra kunder. Bästa sättet att motverka det är att hjälpa den som spelar att reflektera och ha koll på sitt spelande. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra vår ansvarskommunikation så att den blir så användbar och tillgänglig som möjligt.  

2007 lanserade vi ”Playscan” för att ge våra kunder en tydligare bild över deras spelvanor. Verktyget analyserar kundens spelbeteende och ligger hela tiden i bakgrunden för att identifiera riskfyllda spelmönster. 15 år efter första lanseringen släpper vi nu en helt ny version av tjänsten – som också byter namn till Min spelkoll. 

I Min spelkoll får den som spelar hos oss en överblick över sitt spelande, om det är förknippat med någon risk, om man ligger plus eller minus och vilka gränser man satt för sitt spel. Här tipsar vi även om olika självtester, möjligheten till spelpaus och kunden får hjälp till självreflektion.  

Förutom en helt ny design har vi också gjort förändringar i återkopplingen av riskbeteende. Om spelandet är förknippat med någon risk, så beskriver vi nu de beteenden vår spelkollsteknologi uppmärksammat hos kunden och vad vi rekommenderar. Till exempel så här:

”Du har spelat X timmar den här månaden. De flesta spelar Y minuter eller mindre. Ett självtest kan vara ett steg till bättre spelkoll. Vill du testa?”

I ett större insiktsarbete undersökte vi våra kunders egna strategier för att kontrollera sitt spel och vad man önskar sig i form av kontrollverktyg. Vissa vill enkelt få svar på frågan ”hur går det för mig?” medan andra vill veta hur de gör för att ta en spelpaus. Några vill lära sig mer om sina spelvanor – och andra vill helst slippa reflektera alls.

Det har varit ett väldigt spännande arbete att hitta nya sätt att inspirera till beteendeförändring hos de kunder som uppvisar en högre risknivå. Att berätta om vad de flesta andra gör är ett smart sätt att kommunicera riskspelande på. Det ger perspektiv och skapar reflektion. I självtestet ”Jämför dig” kan man jämföra sitt spelande med andra – det är ett mer effektivt sätt att bidra till självreflektion än att komma med pekpinnar och förmaningar.

Att fånga intresse, skapa insikt och att få den som spelar mycket att faktiskt stanna upp är en utmaning. Därför har vi designat med eftertanke så att man får med sig något av sitt besök oavsett hur mycket man spelar. Vill kunden göra en förändring av sitt spelande, kan Min spelkoll också stötta och ge goda råd.

Nu kommer vi att noga mäta och följa hur våra kunder använder Min spelkoll. Snart lanseras även nya ”notiser” i tjänsten. Notiserna möter kunden vid passande tillfällen för att uppmana kunden att vidta en åtgärd eller för att väcka reflektion. Syftet är att underlätta för kunden att agera mer ansvarsfullt. 

KATJA FRANKLIN
Kommunikationsansvarig, Hållbarhet & Spelansvar