Mot hållbar utveckling med gröna avtal

Karin Granath på Svenska Spel jobbar för en hållbar utveckling

Hållbarhetsexperten Karin Granath berättar att Svenska Spel i år har tecknat ett så kallat ”grönt avtal” med flygbolaget BRA. Det innebär att företagets resor kommer flygas på 50 % biobränsle, ett viktigt steg mot en hållbar utveckling.


Som hållbarhetsspecialist på Svenska Spel är jag mycket stolt över de arbete vi gör inom miljöområdet. Vi tecknade i år ett så kallat ”grönt avtal” med BRA, något som betyder att våra resor kommer flygas på 50 % biobränsle. Det är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling.

Just flygresorna är ett av Svenska Spels fokusområden när det kommer till att göra miljömässiga besparingar. Det här avtalet omfattar till exempel 9 000 flygresor inom Sverige under 2018.

Eftersom vi har vårt huvudkontor på Gotland är flyg det enda sättet för oss när vi måste resa i tjänsten. Flyg är det mest klimateffektiva sättet att transportera sig mellan Visby och Bromma, vad du än jämför med.

Våra medarbetare flyger i BRA-flygplan som under förra året (2017) släppte ut 0,52 liter bränsle per mil och som dessutom inte orsakar höghöjdseffekter. Det är i nivå med vad en svensk miljöbil släpper ut i dag. Och nu, i och med det gröna avtalet med 50 % biobränsle, kommer dessa resor att miljöanpassas ännu mer.

Svenska Spel är med och bidrar till flygbranschens omställning till en halvering av fossilfria flygbränslen. Genom detta är vi med och bidrar till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle!

Karin Granath
hållbarhetsspecialist, Svenska Spel

Grönt avtal
Ett Grönt Avtal innebär att en företagskund väljer att flyga på biobränsle och att deras klimatpåverkan för flygresan därmed minskar. Företaget väljer själva vilken andel biobränsle de vill ha för de egna tjänsteresorna och betalar mellanskillnad mellan det fossila bränslet och biobränslet. BRA tar inte ut några administrativa avgifter, utan hela summan går till biobränsle. Flygbolaget BRA har som mål att halvera sina fossila utsläpp mellan 2015 och 2025. Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara fossilfritt 2045. Flygbranschen globalt har som mål att halvera sina fossila utställ till 2050. Det vill Svenska Spel vara med och stötta.