Många av slutsatserna gäller i högsta grad även idag!

Det är snart två år sedan Ramböll Management Consulting gjorde en oberoende granskning av vårt spelansvar. Framförallt var syftet att värdera effekterna av Svenska Spels spelansvar, skapa en ändamålsenlig och användbar struktur för uppföljning och utvecklingsarbete samt utforma strategiska och operativa rekommendationer. De använde både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och analys för att komma fram till slutsatserna.

Många av slutsatserna gäller i högsta grad även idag:

 1. Spelansvarsverktygen fungerar och ger effekt
 2. De insatser som bedöms ge störst effekt är framför allt de insatser som medför stora intäktsbortfall
 3. De insatser som bedöms ge starkast effekt, det vill säga är mest åtgärdseffektiva, bygger på riktad information, beloppsgränser och speluppehåll.
 4. Insatser av generell informationskaraktär bedöms ge sämst effekt
 5. Svenska Spels möjligheter att tillhandahålla ett träffsäkert – och därmed kostnadseffektivt – spelansvar försvåras av legala hinder att registrera riskfyllt spelbeteende.

 

I samband med slutsatserna kunde tio hypoteser bekräftas.

 1. Svenska Spels regelbundna kunder upplever god spelkoll
 2. Storkunder har mycket hög risk för spelproblem
 3. Spelproblem är betydligt mer utbrett bland yngre spelare
 4. Män har markant högre risk för spelproblem än kvinnor.
 5. Att spela ”röda spel” är förknippat med kraftigt förhöjd risk för spelproblem
 6. En majoritet av Svenska Spels kunder spelar även hos andra aktörer
 7. Kunder som även spelar hos i Sverige oreglerade aktörer har spelproblem i större utsträckning
 8. Att spela online är mer riskfyllt än att spela i butik
 9. Rabatter och bonusar efterfrågas i stor utsträckning av de med spelproblem. Kunder med spelproblem vill framförallt ha VIP-program och bonusar – de är mindre intresserade av generella rabatter.
 10. Pre-commitment fungerar – självsatta beloppsgränser begränsar kundens spelande. Efterföljande spelperiod minskar de även sitt spelande.

Det känns bra i magen att den oberoende granskningen ser till så att vi kan bli ännu bättre på att värdera effekterna av vårt spelansvar.

Sedan granskningen gjordes har vi genomfört en hel del. Vi har utvecklat våra spelansvarsverktyg så att de blivit mera tillgängliga i spelet och att flera använder dessa. Spelkollsindex fortsätter hålla sig på en hög nivå 84 (mål 82) och det berättar våra kunder för oss genom att svara på fyra frågor att de har koll på sitt spelande. Vi har genomfört proaktiva samtal till de kunder som aktivt godkänt Playscan (riskidentifieringsverktyg). Vi har fått feedback på att kunderna uppskattar den typen av kontakt. Det är på det här sättet vi förhoppningsvis hjälper till att färre blir spelberoende.

Så det är med spänning vi ser fram emot 1 januari 2019 när flera bolag kommer att öka nivån av spelansvar genom omsorgsplikten!

Hälsningar från ett vintervitt Visby!

Avdelningen Spelansvar och Hållbarhet