Ledande i en bransch med utmaningar

Svenska Spel har för andra året i rad utsetts till det mest hållbara företaget i spelbranschen av Sveriges konsumenter. Samtidigt som vi på Svenska Spel är glada över vår branschledande position, ser vi utmaningarna med årets resultat som tydligt visar att det finns ett vikande förtroende för spelbranschens hållbarhetsarbeteI stort sett alla spelbolag på listan har tappat i position jämfört med 2019, så även vi.  

Svenska Spel placerade sig på plats 110 av 381 företag på listan och tappar därmed 28 placeringar i jämförelse med föregående år. Samtliga spelbolag på listan tappar i placering, med undantag för Mr. Green som klättrat från placering 248 till 244 det senaste året. Spelbranschen som helhet sticker ut som den bransch där svenska konsumenter har ett lågt förtroende för hållbarhet och ansvarstagande och de fyra bottenplaceringarna på listan innehas av spelbolag.  

Vi på Svenska Spel arbetar kontinuerligt för att förstärka och förbättra vårt spelansvarsarbete. Detta gör vi till exempel genom att genomföra åtgärder som bygger på evidensbaserad forskning och datainsamling. Vi kommunicerabland annat förändrade spelbeteenden till våra kunder och genomför årligen tusentals omsorgssamtal med kunder som uppvisat ett riskfyllt spelbeteende. Vi har också mycket fokus på vårt samhällsengagemang för att få fler människor i rörelse och stödjer på olika sätt både föreningsidrotten och elitidrott. Övriga fokusområden där vi har tydliga hållbarhetsmål är inom jämställdhet och mångfald, miljö och klimat, hållbara inköp, samt korruption och etik.  

Som ny hållbarhetschef på Svenska Spel var det ingen rolig läsning att se vilket dåligt anseende vår bransch har. Årets index visar tydligt på vikten att både ta ansvar för hållbarhetsfrågor och att förmedla detta till våra konsumenter på ett trovärdigt sätt. Än så länge har vi uppenbarligen inte lyckats med det, och vi måste alla gemensamt jobba hårt för att vinna tillbaka allmänhetens förtroende. 

Ett dagsfärskt exempel på en händelse som skadar spelbranschens anseende är att det, till följd av en brist på spelobjekt inom idrotten, erbjuds spel på svenska träningsmatcher med lag långt ned i divisionssystemet. Än finns inget formellt förbud mot detta, men att erbjuda spel på vad som faktiskt är amatöridrott är inte hållbart och ökar risken för matchfixning markant. Det säger både idrottsrörelsen och polisen och vi på Svenska Spel skulle aldrig erbjuda spel som inte är säkra för idrottsutövarna själva eller för konsumenterna.  

Jag är självklart glad över att Svenska Spel ändå är det bolag som allmänheten uppfattar tar störst ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv och vi avser att behålla vår ledande position. Samtidigt tänker vi ta ett ännu större ansvar för att leda utvecklingen mot en mer hållbar bransch, så att vi tillsammans kan förtjäna ett ökat förtroende framöver.

KAJSA NYLANDER
hållbarhetschef, Svenska Spel

Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen inom området. Sustainable Brand Index 2020 offentliggjordes den 31 mars 2020.

Under 2020 har totalt cirka 58 800 respondenter intervjuats i Norden, Nederländerna och Baltikum, varav 21 640 i Sverige. Målgruppen för studien är allmänheten (konsumenter) 16-75 år. Urvalet är representativt för respektive lands befolkningssammansättning. Intervjuerna genomfördes under november 2019 till februari 2020.