Bättre spelkoll hos kvinnor, äldre och kunder som har större delen av sin spelplånbok hos Svenska Spel!

Varje kvartal gör Svenska Spel kundmätningar med ca 3-4.000 svarande (registrerade kunder som spelat minst 12 gånger och för minst 1200 kr (brutto) under de senaste 12 månaderna.

Spelkollsindex är oförändrat under kvartalet och ligger på 84 och ligger fortfarande en bit över årsmålet som är 82.

Jämfört motsvarande kvartal föregående år finns det en signifikant ökning.

Spelkollsindex fortsätter vara högre hos kvinnor, äldre och kunder som har större delen av sin spelplånbok hos Svenska Spel.

Spelkollsindex består av 4 frågor som bildar ett index:

  • ”Svenska Spel ger mig info om riskerna” 84
  • ”Svenska Spel hjälper mig hålla koll” 78
  • ”Hos Svenska Spel har jag koll på pengarna” 89
  • ”Hos Svenska Spel har jag koll på tiden” 84

Ökningen av Spelkollsindex sedan Q3 2016 återfinns för samtliga fyra frågor, mest har frågan ”hjälper mig hålla koll” ökat”!

Spelkollsindex är ett relativt mått och rör sig mycket litet mellan varje mätning. Sen första mätningen Q1 2016 finns en liten men tydlig positiv utveckling.

För att ha spelkoll så behöver man sätta gränser, se på sina spelvanor och sin spelhistorik samt ibland göra självtest. Läs mera: https://www.svenskaspel.se/spelkoll

Källa: Kundmätningen 2016-2017, ca 3 000 – 4 000 svarande/kvartal (Registrerade kunder i Svenska Spels kundbas, som spelat minst 12 gånger och för minst 1 200 kr (brutto) under de senaste 12 månaderna). ”Vet ej”-svar har exkluderats ur analysen.