Kunderna har koll på spelansvaret!

Spelkollsindex ligger på en oförändrat stabil nivå med 83%. Sett över hela året har Spelkollsindex ökat något, även om förändringen ligger inom felmarginalen.
Flest kunder instämmer i påståendet att de har koll på pengarna när de spelar hos Svenska Spel, medan det är lite färre som tycker att Svenska Spel hjälper dem att hålla koll.  Måltalet ligger på 82% så självklart är det mycket bra siffror!  Vi behöver dock se till att hjälpa våra kunder att hålla koll på sina spelvanor. Här behöver vi synliggöra och kommunicera Spelkoll/Mina Spel mera samt uppmana flera kunder att aktivera Mina Spelvanor!

Källa: Kundmätningen 2016, ca 3 000 – 4 000 svarande/kvartal (Registrerade kunder i Svenska Spels kundbas, som spelat minst 12 gånger och för minst 1 200 kr (brutto) under de senaste 12 månaderna). ”Vet ej”-svar har exkluderats ur analysen.