Knäck, skumtomtar och mänskliga rättigheter


Hur ser egentligen en vanlig jobbvecka ut för en hållbarhetsspecialist? Vi bad Karin Granath att blogga om en vintrig normalvecka på arbetet. Här är hennes berättelse:

Förra veckan började som vanligt med en avstämning med min avdelning som sitter utspridd över landet. Precis som många andra sitter vi hemma och arbetar sedan i våras. Flera i teamet börjar måndagen med en promenad under mötet i det gråa vädret, för egen del blir det oftast ett löppass efter arbetsdagen slut.

December är en intensiv månad, julen närmar sig och det händer mycket på jobbet. Bolagets årsredovisning är under produktion, vilket för min del innebär det en hel del arbete med bland annat produktion av hållbarhetstexter och GRI-redovisning. GRI, Global Reporting Initiative, är en global hållbarhetsstandard för att kommunicera vilken påverkan ett bolag har på samhället.

Under hösten har vi även valt att genomföra en så kallad HRDD-analys (Human Rights Due Diligence). Under veckan var det min tur att, tillsammans med inköpsavdelningen, intervjuas om vad vi ser för risker inom de områden där vi verkar.

HRDD-analysen går ut på att identifiera, kartlägga och ta fram åtgärdsplaner för de eventuella konsekvenser vår verksamhet kan ha på området mänskliga rättigheter, både inom Svenska Spel och på grupper i samhället i stort. Det kan till exempel handla om rätt till likabehandling på arbetsplatsen, rätt till en trygg uppväxt eller rätt till skäliga arbetsvillkor.

I veckan hade jag även ett roligt möte med Academy, den avdelning på Svenska Spel som producerar och håller ihop koncernens alla utbildningar. Vi håller på att uppdatera vår webbutbildning om bolagets interna uppförandekod. Uppförandekoden beskriver koncernens förväntningar på oss som medarbetare vad gäller omdöme och ansvar och hur vi uppträder mot varandra, kunder, leverantörer med flera.

Texter, case och filminspelningar ska korrekturläsas och godkännas innan vi släpper den uppdaterade utbildningen efter årsskiftet. Vi är ett härligt gäng som samarbetar i projektet och vi blandar allvarliga ämnen med en dos humor.

Under två heldagar denna vecka genomförde vi även tredjepartsrevisioner (det vill säga att revisionen görs av en extern revisor) hos två av bolagets större leverantörer. Vanligtvis görs det på plats hos leverantörerna, men eftersom 2020 är allt annat än ett normalår genomfördes det nu via Teams. I allt elände pandemin står för kan jag ändå inte undgå att imponeras över hur samhället snabbt lyckas ställa om och anpassa sig till dessa, helt nya, förutsättningar.

Revisionerna gick bra, leverantörerna har kommit långt i många avseenden och det var trevligt att få ”träffa” dem. Extra trevligt när de inte ser vår revision som jobbig, utan tvärtom, som ett sätt att förbättra sitt arbete ytterligare och upptäcka eventuella brister.

Det är fantastiskt att ha ett jobb som bjuder på så många skiftande arbetsuppgifter och utmaningar. Högt och lågt, stort och smått, ingen dag är den andra lik.

Nu ser vi fram emot lite julledighet och tid med de närmaste. Efter årsskiftet är det full fart framåt igen, mot nya planer, mål och utmaningar.

God Jul & Gott Nytt År!

KARIN GRANATH
hållbarhetsspecialist, Svenska Spel