Klimatpåverkan på en Trisslott?

Att arbeta som hållbarhetsspecialist på Svenska Spel är ett mycket lärorikt och utvecklande arbete. Hållbarhetsarbetet är omfattande och integrerad i hela verksamheten, och en anledning till att så många väljer att arbeta hos oss. Även om vi är mest kända för vårt ihärdiga arbete med spelansvar och mot matchfixning, så har vi även högt ställda mål inom andra hållbarhetsområden så som miljö- och klimatpåverkan. Det var med anledning av detta som jag för ett antal år sedan var med och besökte en dåvarande leverantör i Indien där jag bland annat utbildade dem i miljöfrågor. Där kände jag verkligen att vi kan göra stor skillnad även långt utanför bolagets dörrar, samtidigt som vi lär oss oerhört mycket längs vägen.

Med anledning av vårt miljöengagemang genomförde vi även en livscykelanalys på vår kanske mest kända produkt, Trisslotten. En livscykelanalys (LCA) är en metod för att, på ett systematiskt sätt kartlägga en produkts miljöpåverkan. Den behandlar miljöaspekter, det vill säga aktiviteter, som kan påverka miljön och dess potentiella påverkan på människors hälsa, ekosystemfunktioner och naturtillgångar, under hela produktens livscykel, från råvaruutvinning och produktion till användning, återvinning och sluthantering. Målet med studien var att få en fullständig redogörelse av miljöpåverkan för hela livscykeln för en Trisslott och alla de material och processer som ingår vid tillverkning av denna.

Resultatet visade att 1000 st Trisslotter har en total klimatpåverkan på 2,8 kg CO₂e. Det motsvarar till exempel:
• Köra en personbil med Euro5 emissionsklassificering 11 km
• Tillverka 210 g ost från komjölk
• Producera 4,5 kWh elektricitet från olja i Sverige
• Utvinna 170 g aluminium

Råmaterialet står för en majoritet av den totala klimat- och miljöpåverkan. Det visade det sig att det faktiskt är vid tillskärningen av lotterna som den största påverkan ligger då det blir en hel del spill i den processen. Genom att få en bättre förståelse för vart i kedjan miljöpåverkan sker kan vi på ett effektivt sätt arbeta för att minska miljöpåverkan från Trisslottens hela livscykel och sprida kunskapen om detta både internt och externt. Kartläggningar som denna lägger nu grunden för vidare diskussioner med tryckeriet på ett mera konkret sätt där vi kan föreslå relevanta förbättringar som gynnar tryckeriet, Svenska Spel och vår miljö.