Inget ökat riskspelande, men viktigt med förebyggande samtal

 Inget ökat riskspelande hos Svenska Spel trots kärvare tider. Men för att det ska fortsätta på det viset har vi börjat med förebyggande samtal även till kunder som spelar på lägre nivåer.

Många känner just nu oro för sin ekonomi. Inflation och höjda bostadsräntor slår hårt mot hushållen. Det finns i och med detta farhågor för att den ökade utsattheten kan leda till att fler människor utvecklar spelproblem.

Vi följer därför noggrant utvecklingen av spelandet på Svenska Spel. När vi nu har analyserat statistik från januari-februari 2023 kan vi konstatera två saker:

• Det har inte skett någon ökning av riskspelandet hos Svenska Spel. Tvärtom ser vi en viss minskning när vi jämför med samma period 2022.

• De kunder som visar tecken på riskfyllt spelande har lagt mindre pengar på sitt spelande i år jämfört med samma period 2022. Särskilt tydlig är denna tendens på nätcasino.

Att vi än så länge inte sett tecken på ökat riskspelande hos Svenska Spel är positivt. En stor anledning till det är att flera av de åtgärder som vi infört de senaste åren fungerar. Det är något som bekräftas både av forskningsstudier om åtgärdernas effekt och vår egen speldata.

Bland annat har vi infört en obligatorisk inkomstgranskning för unga kunder (18-19 år) som vill ha en spelgräns på över 1 000 kronor per månad och för övriga kunder som vill ha en spelgräns på mer än 10 000 kronor per månad.

Vi har utökat våra omsorgssamtal, infört nya spelkollsfunktioner på Vegas och testat så kallade ”normativa” budskap i spelmiljön.

Dessutom har vi lanserat tjänsten Min spelkoll, som ger våra kunder en bättre överblick över spelandet och identifierar tecken på riskfyllt spel.

Sammantaget erbjuder Svenska Spel idag ett bra generellt skydd mot riskspelande. Men vi kan ändå inte vara säkra på att det räcker. Att vi inte ser någon ökning av riskspelandet i nuläget innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Ofta tar det tid att utveckla spelproblem.

För att motverka detta har vi nu under lågkonjunkturen återigen ökat fokus på våra ”spelkollssamtal”, på samma sätt som vi gjorde under pandemin. Det är förebyggande samtal till nya kunder som spelar på lägre nivåer, men där vi sett en förändring i spelmönstret. Vi vill helt enkelt säkra att våra kunder spelar ”av rätt orsaker”, det vill säga att det sker för nöjes skull och för pengar man har råd att avvara.

Vi vill att kunderna ska spela på ett planerat och säkert sätt därför pratar vi ofta i dessa samtal om vikten av att ha gränser som är rimliga för kunden. Vi samtalar också med kunden om riskerna med just den spelformen de spelar och informerar om våra spelkollsverktyg så att de ska få ett bra skydd.

I vissa av de här samtalen har vi fångat upp personer som nämnt att de till exempel haft det tufft att betala elräkningen eller fått slut på matkontot. Så även om riskspelandet minskat på totalen är det viktigt att vi fortsätter med våra förebyggande samtal för att hjälpa kunderna att ha koll på sitt spelbeteende. Lågkonjunkturen kan innebära förhöjda risker för att utveckla spelproblem och vi fortsätter därför att följa utvecklingen noga.

Det är också viktigt att poängtera att det inte går att dra generella slutsatser om riskspelandet i Sverige enbart utifrån Svenska Spels data. Även om vi är det största spelbolaget, så är vi en aktör bland många och olika spelbolag har olika spelansvarsåtgärder. Vi kan enbart uttala oss om hur våra egna kunder beter sig när de spelar hos oss.

KAJSA NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel