Inget ökat riskspelande hos Svenska Spel

Svenska Spel ser inget ökat riskspelande till följd av corona-pandemin. ”Jämför vi veckorna under 2020 fram till vecka 12 med veckorna efter kan vi konstatera minskande trender av antalet högriskspelare på Bingo, Casino och Sport och oförändrat läge på Vegas, Tur och Poker.”

För drygt en månad sedan berättade vi för första gången om hur Svenska Spel följer upp speltendenser i coronatider. Vi ser det som  extra viktigt i den situation som nu råder, då det finns stor oro för att permitteringar, hemmasittande och ett ytterst begränsat sportutbud skulle kunna göra så att människor söker sig till mer riskabla spelformer.

Landets spelberoendeföreningar vittnar om ökade kontakter från sina medlemmar, vilket tyder på att personer som redan har problem med sitt spelande kan vara extra sårbara i nuläget. Däremot ser vi inga tecken hos Svenska Spel på att människor skulle ha ökat sitt riskspelande.

Svenska Spels började med fördjupad analys av spelmönster redan vecka 12, den första veckan då pandemieffekterna för samhället började bli tydliga. En expertgrupp tittar löpande på ett antal nyckelparametrar som kan indikera ökat riskspelande bland våra kunder. Tanken är att vi snabbt ska kunna sätta in effektiva åtgärder, om vi ser att någon kurva viker av åt fel håll.

Vi följer våra spelare och deras spelmönster via analysverktyget Playscan. Jämför vi veckorna under 2020 fram till vecka 12 med veckorna efter kan vi konstatera minskande trender av antalet högriskspelare på Bingo, Casino och Sport och oförändrat läge på Vegas, Tur och Poker.

Löpande varje vecka väljer cirka 1 500 kunder att göra ett självtest av sina spelvanor. Inte heller i självtesterna ser vi några trendbrott, utan noterar samma fördelning i spelvanorna före pandemiutbrottet som nu.

Under pandemiperioden har vi sett en ökning av det totala antalet spelare på Bingo och Poker, men inga ökade utgifter per spelare. För nätcasino har siffrorna i stort sett varit oförändrade.

Även om siffrorna alltså är stabila, så är varje person som fastnar i ett problemspelande ett misslyckande. Därför har vi nu stärkt upp våra resurser när det gäller omsorgssamtal.

Sedan tidigare genomför vi samtal till kunder som påvisar ett riskfyllt spelande och som själva indikerat att de har ett riskbeteende i sina självtester. Vi kontaktar nu även proaktivt nyregistrerade spelare som uppvisar ett riskbeteende på Poker eller nätcasino. Dessa samtal syftar till att uppmärksamma kunden på sitt spelbeteende och ge tips på hur de ska kunna ha koll på sitt spelande för att spela mindre riskfyllt samt informera om vilken hjälp som finns att få.

Under våra omsorgssamtal kommer det för närvarande fram många andra tankar än om spel. Många kunder vill prata om det allmänna läget i Sverige och det är tydligt att det finns en oro. Svenska Spels ambition är att se till att de åtminstone inte ska behöva oroa sig för sitt spelande.

KAJSA  NYLANDER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

AXEL LYCKBERG
Dataanalytiker spelansvar, Svenska Spel