Idag är det Glädjens Dag!

Glädjens Dag instiftades av Förenta Nationerna 2013 http://www.un.org/en/events/happinessday/

Det är ett sätt att uppmärksamma betydelsen av lycka för alla världens folk. 2015 enades Förenta nationerna om 17 globala mål för hållbar utveckling, vilket innebär att tre fantastiska saker ska uppnås under de kommande 15 åren:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås i alla länder för alla människor.

Kampanj med Smurfarna för en bättre värld

De populära smurfarna uppmuntrar barn, unga och vuxna att dra sitt strå till stacken för en bättre värld i samband med en kampanj som lanseras idag av de Förenta Nationerna, FN:s barnfond Unicef och FN-fonden (United Nations Foundation)..

Vad gör Svenska Spel?

Svenska Spel vill vara med och bidra till att de globala målen nås och har i ett första steg identifierat de mål där vi har bäst förutsättningar att göra skillnad. Svenska Spel kommer att jobba med 7 områden:

1. Hälsa och välbefinnande:

Svenska Spel bidrar t.ex. genom bolagets arbete med att förbygga spelproblem i Sverige

2. Jämställdhet:

Här bidrar vi genom bolagets arbete inom områdena mångfald och jämställdhet. Globalt handlar detta mål mycket om att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och flickor, i Sverige har vi kommit jämförelsevis väldigt långt. Men visst finns det mer att göra. Svenska Spel har ett aktivt internt arbete med dessa frågor och ställer även krav på idrottsförbunden att dessa ska arbeta aktivt med mångfald- och jämställdhetsfrågorna.

3. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:

Här bidrar Svenska Spel framförallt genom att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare i Sverige. Att ställa krav i bolagets leverantörskedja är också mycket viktigt för att på ett mera aktivt sätt bidra till en global förändring när det gäller arbetsvillkor. Detta är ett arbete som får allt större fokus inom bolaget.

4. Minska ojämlikheter inom och mellan länder:

Det är framförallt inom länder som Svenska Spel bidrar genom att vinsten går till staten och därmed kan användas till att minska ojämlikheten. Även här spelar arbetet i leverantörskedjan och sponsringsavtalen med idrottsförbunden en viktig roll för att bidra till jämlikhet och ökad hälsa oavsett bakgrund.

5. Hållbar konsumtion och produktion:

Målet avser bl.a. miljövänlig hantering av kemikalier och avfall, minska utsläppen och övergå till mera hållbara metoder samt inkludera hållbarhetsinformation i sina rapporteringscykler.

Svenska Spel upphandlar i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling och ställer såväl miljökrav som sociala/etiska krav i alla upphandlingar. Vid hållbarhetsredovisar enligt GRI G4 (global hållbarhetsstandard) och har ett omfattande internt miljöarbete med målet att minska Svenska Spels koldioxidutsläpp.

6. Fredliga och inkluderande samhällen:

För att motverka alla former av korruption och mutor har Svenska Spel bl.a. en intern uppförandekod och en intern whistleblowingfunktion. Bolaget arbetar aktivt med utbildning inom området, såväl internt som hos spelombud och partner. Bolaget har även ett samarbete med Riksidrottsförbundet i syfte att motarbeta matchfixning. Man har också ett omfattande arbete kring penningtvättsfrågor och just nu pågår arbetet med att anpassa verksamheten till den nya penningtvättslagen (AML).

7. Genomförande och globalt partnerskap:

Detta mål handlar mycket om samarbete mellan företag och länder, att arbeta tillsammans, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra att bli bättre. Svenska Spel samarbetar med flera andra statliga spelbolag och företag/organisationer i samhället. Bolaget bidrar årligen även till forskning inom spelberoendefrågor.