Hur mycket är lagom? Ny forskning på gång!

I början av juni åkte delar av Svenska Spels hållbarhetsavdelning till Tammerfors i Finland för att delta på en nordisk konferens om spelansvar. Där fick vi möjligheten att berätta om våra erfarenheter från vårt arbete med att motverka spelproblem.

En del av vårt spelansvarsarbete handlar om att engagera oss i förebyggande aktiviteter och samarbeten. Att sponsra och delta på konferenser som sprider ny kunskap i ämnet spelproblem är ett bra tillfälle att ta in ny kunskap och berätta om hur vi arbetar med spelansvar. I år deltog vi på “Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practise”. Bakom konferensen står SNSUS – Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende.

Hur mycket är lagom?

Det är en svår fråga att svara exakt på eftersom vi alla har olika förutsättningar, olika mycket tid och olika mycket pengar att spela för. Därför blir svaret ofta något i stil med ”spela inte för mer än du har råd att förlora” – vilket kan upplevas som både svävande och otydligt för den som får rådet. Den kanadensiske forskaren David Hodgins från University of Calgary presenterade ett intressant forskningsprojekt som vill ge ett tydligare svar.

En ny studie vill nämligen ta fram riktlinjer för hur ofta, under hur lång tid och för hur mycket pengar en kan spela. Riktlinjerna är tänkta att vägleda den som spelar i Kanada för att undvika att utveckla spelproblem.

Den här typen av rekommendationer och konkreta råd, som dessutom kommer att ha ett vetenskapligt stöd, är betydelsefulla även för oss i Sverige och något vi kan använda oss av i kommunikationen med våra kunder.

Svenska Spel på scenen

Svenska Spels Axel Lyckberg, dataanalytiker som arbetar med att identifiera osunda spelbeteenden, höll ett reflekterande samtal om att spelbranschen bör mäta hur väl man egentligen lyckas med sitt spelansvarsarbete. I en kritiserad bransch som vår, menar Axel, finns det goda skäl att vara öppen med vilken effekt vårt förebyggande arbete mot spelproblem faktiskt har.

Jag själv berättade om våra erfarenheter när det gäller att informera våra kunder om riskerna med spel. Svenska Spel använder sig av ett IT-verktyg som identifierar beteenden som är förknippade med hög risk att utveckla problem. Om verktyget till exempel upptäcker att man plötsligt ändrar sitt beteende och börjar spela på ett riskfyllt sätt, får den som spelar vad man kan kalla en ”digital knackning på axeln” – ett meddelande med en uppmaning om att reflektera över sitt spelande och goda råd.

Att bryta ett beteende man inte mår bra av är inte alltid enkelt. Det kräver både viljestyrka från personen i fråga och kunskap om hur man ska göra det. Genom åren har vi lärt oss att det är just här vi behöver anstränga oss. Verktygen vi erbjuder är meningslösa om den som spelar inte använder dom. Därför krävs det att spelansvaret är närvarande i hela spelupplevelsen – något som vi på Svenska Spel arbetar hårt med.

Katja Franklin, Produktansvarig Playscan, Svenska Spel