HRDD gör oss till ett ännu schysstare företag

Svenska Spel skapar vinnarglädje, men vi kan bidra med så mycket mer till samhället! Genom en HRDD-analys (Human Rights Due Diligence) har vi identifierat potentiellt negativa delar av vår verksamhet. Det hjälper oss att hitta lösningar så att vi istället kan påverka i en positiv riktning.

Svenska Spel har nyligen genomfört en konsekvensanalys utifrån FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, en s.k. HRDD-analys (Human Rights Due Diligence).

Syftet med en HRDD-analys är att ge företag underlag som ökar förståelsen för vilken påverkan en verksamhet kan få på mänskliga rättigheter om dessa aspekter inte förebyggs och hanteras på lämpligt sätt.

Det grundläggande i sammanhanget är att företag har en integrerad och pågående process för att identifiera, förhindra och hantera risker avseende kränkningar av mänskliga rättigheter och möjligheter utifrån verksamhetens storlek, karaktär och sammanhang. Detta är vad som kallas ”due diligence”.

Företag bör ägna särskild uppmärksamhet åt särskilt utsatta grupper som till exempel kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös och språklig minoritet, barn, personer med funktionsvariation och migrerande arbetare och deras familjer.

HRDD-analysen lyfte tre områden där vi på Svenska Spel bör vara särskilt vaksamma på risker:

Produkterna. Här är den största risken att konsumtion av spelprodukter kan orsaka problem både på individuell nivå men även i samhället i form av korruption och olaglig verksamhet.

Våra inköp. Här handlar den största risken om kränkningar av mänskliga rättigheter för de som arbetar i vår leverantörskedja. Detta handlar framför allt om risken för oschyssta arbetsförhållanden.

Vår sponsring. Här finns en risk för ojämlika förutsättningar för olika individer och att andelen utövare med svagare socio-ekonomiska förutsättningar är låg. Det finns också en risk för ojämställda förutsättningar för kvinnor och män som utövar idrott på alla nivåer.

En annan viktig fråga är hur vi som huvudsponsor för olika landslag arbetar för att mänskliga rättigheter inte ska kränkas i de värdländer där internationella mästerskap genomförs. Den debatten blossar upp med jämna mellanrum. Nu senast häromveckan var det en diskussion angående herrarnas fotbolls-VM i Qatar. Om landslaget skulle kvalificera sig dit, hur ser vi som stolt huvudsponsor för de svenska fotbollslandslagen på att Qatar styrs av en regim som inte respekterar mänskliga rättigheter fullt ut?

Frågan är oerhört komplex och för att lära oss mer så deltog vi på Svenska Spel för några år sedan i ett rundabordssamtal med människorättsorganisationer och representanter för civilsamhället. Där blev det klart för oss att bojkott av redan beslutade mästerskap inte är vägen framåt.

Att helt avstå från att delta i ett mästerskap kanske ”ser bra ut”. Men vilken skillnad gör det i längden för exempelvis migrantarbetare, prostituerade eller fattiga invånare i landet? Den rätta vägen för oss är istället att arbeta aktivt med utbildning, kommunikation och information för att försöka påverka i rätt riktning. Därför ställer vi krav på detta i våra sponsringsriktlinjer, som ingår i avtalen med alla de förbund vi sponsrar. Förbunden ska bidra till att mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor beaktas och respekteras.

För att säkerställa att riktlinjerna efterföljs har vi regelbundna dialoger med förbunden om vad detta innebär i praktiken och vad vi förväntar oss av dem. Dessutom genomför vi regelbundet utbildningar med dem kring frågor som gäller mänskliga rättigheter.

När det gäller denna fråga specifikt, så har vår hållbarhetschef och vår sponsringschef redan berättat utförligt om det i ett tidigare blogginlägg.  Men sponsring är som sagt bara ett av de områden som vi följer noga. HRDD-analysen gör att vi identifierar riskerna och kan arbeta intensivt med förebyggande arbete på alla punkter. Arbetet kring mänskliga rättigheter är ett brett och löpande arbete.

Nästa steg efter analysen är att förankra resultatet i organisationen och se till att vi tillsammans jobbar vidare med att öka kunskapen om dessa frågor och fortsätter att utveckla och förfina det arbete som görs idag. Ett arbete som har en påverkan långt utanför organisationens väggar.

KARIN GRANATH
hållbarhetsspecialist Svenska Spel