Global Compact – en byggsten i vårt hållbarhetsarbete

Under 2015 anslöt sig Svenska Spel till FN:s Global Compact.

Initiativet lanserades av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan år 2000. Syftet var att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en bättre och mer hållbar framtid. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder. Genom att bli medlem förbinder sig företag och organisationer att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. Arbetet grundar sig i Global Compacts 10 grundläggande principer som är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.

Som medarbetare gläder det mig att dessa frågor ständigt får mer och mer utrymme i organisationen. Mycket känns självklart i Sverige idag men som på många företag idag sträcker sig verksamheterna ofta långt utanför landets gränser. Genom Agenda 2030, Global Compact och andra viktiga initiativ och organisationer ökar det globala perspektivet och vi får en större förståelse för hur allt hänger ihop.

Genom undertecknandet av Global Compact förbinder sig Svenska Spel att realisera och integrera de 10 principerna:

 1. Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 2. Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 3. Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 4. Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 5. Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 6. Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Med åtagandet följer också att Svenska Spel årligen ska redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras och följs upp. Varje år gör vi detta genom en COP (Communication On Progress) som redovisas till FN. I år är det fjärde året Svenska Spel rapporterar sin COP och vi summerar stolt att vi tagit flera kliv framåt i detta viktiga arbete.

Några exempel på hur vi arbetar med principerna:

 • Löpande arbetar Svenska Spel med att utvärdera och riskbedöma våra leverantörer avseende bl.a. mänskliga rättigheter. I höstas genomfördes även en revision (där man utgår i från Svenska Spels Uppförandekod för leverantörer) på en stor leverantör av profilmaterial, något som var oerhört lärorikt och givande för både oss och leverantören.
 • Svenska Spels sponsringsriktlinjer har blivit best practice inom svensk idrott och resulterat i att våra samarbetspartners själva använt dem i sin verksamhet. Exempelvis kommer Svenska Handbollförbundet att tillämpa Svenska Spels sponsringsriktlinjer i sitt hållbarhetsarbete inför kommande landskamper och mästerskap. Svenska Fotbollförbundet inledde, i linje med våra sponsringsriktlinjer, ett samarbete med ”Human Rights Watch” inför fotbolls-VM i Ryssland 2018. Genom samarbetet utbildades ledare och spelare i mänskliga rättigheter, vilket uppmärksammades positivt av journalister på plats för att bevaka turneringen.
 • Under våren 2019 utbildades medarbetare inom HR i Diversity Management. Syftet med utbildningen var att iterera fram nya idéer med utgångspunkt i Svenska Spels identifierade behov och utmaningar. Detta för att fortsätta utveckla ett mångfald- och inkluderingsarbete i framkant.
 • Sponsringen av idrotten är idag inte jämställd. Det vill Svenska Spel ändra på. Vi arbetar för att minska den ekonomiska klyftan mellan herr- och damidrott och skapa samma förutsättningar att idrotta oavsett kön. Det finns dock ännu en hel del utmaningar. Svenska Spel kräver jämställdhet av förbunden när det gäller fördelningen av medel. I våra avtal som täcker ungdoms-, bredd- och förbundsverksamhet fördelas alla medel jämnt mellan könen. På elitnivå styrs prissättningen av sponsringsrättigheter av sportens kommersiella värde, exempelvis prestationsnivåer.
 • Under 2018 förlängde och förstärkte Svenska Spel sitt avtal som huvudsponsor för Elitfotboll Dam. Sponsringen är värd 145 miljoner kronor – en ökning med drygt 60 % jämfört med tidigare avtal. Avtalet sträcker sig fram till och med 2023. Det nya avtalet är det enskilt största avtalet för svensk damelitfotboll någonsin.
 • I arbetet mot matchfixning erbjuder vi inte längre spel på lägre divisioner, ungdomsidrott eller enskilda spelmoment som nästa hörna eller röda kort då de är lättare att påverka. Vid avvikande spelmönster stoppar vi dessutom allt spel på aktuellt spelobjekt, utreder, anmäler och återbetalar insatsen till spelarna.
 • Svenska Spel har ingått ett samarbete med flygbolaget BRA, där hela koncernens flygresor numera tankas med 50 % biobränsle. Samarbetet startades 2017 och genom detta vill bolaget vara med om ställa om flygbranschen till fossilfritt flyg.

Nu fortsätter arbetet framåt med bland annat Agenda 2030 och delmålen där vi har mycket spännande på gång!

 

Karin Granath

Hållbarhetsspecialist