Från monokulturell till interkulturell

För några veckor sedan bjöd min kollega Karin Granath och jag in HR på Svenska Spel till en workshop i Design Thinking för att möjliggöra ett mer iterativt arbetssätt kring vårt mångfaldsarbete. Metoden bygger på olika faser där utmaningen ligger i att hitta rätt problemställning. Under dagen gick vi bl.a. igenom drivkrafterna för ett interkulturellt ledarskap och problematiserade kring rekrytering och inkludering av personer med utländsk bakgrund.

Syftet med dagen var att lära oss iterera fram nya idéer med utgångspunkt i Svenska Spels identifierade behov och utmaningar för att fortsätta utveckla ett hållbarhetsarbete i framkant. Just därför fortsätter vi driva frågan och utmana oss själva i arbetet.

Vi vet att en stor etnisk mångfald är viktig för vår affär och kan hjälpa oss att bli mer lönsamma. Mångfalden stärker vårt arbetsgivarvarumärke och speglar i större utsträckning också våra kunder, deras behov och drivkrafter och vi kan därför bättre matcha dessa med produkter och tjänster. Ökad mångfald stärker och berikar oss som företag och gör oss flexibla och kreativa i vår verksamhet. Studier (från bl.a. Mckinsey) visar att företag som har en inkluderande kultur har 6 ggr högre sannolikhet att vara innovativa och agila. Företag som har etnisk och kulturell mångfald på chefsnivå/team har 33 % högre sannolikhet att vara branschledande (utifrån lönsamhet).

Det är därför vi de senaste åren genomfört en mångfaldsundersökning med hjälp av SCB (Statistiska centralbyrån), där de undersöker hur stor andel av Svenska Spels medarbetare som har utländsk respektive svensk bakgrund. Detta som ett sätt för oss att konkretisera vårt mångfaldsarbete och sätta tydliga mål. Och vi har högt ställda mål! För 2018-2019 har målet varit minst 28 % medarbetare med utländsk bakgrund inom koncernen, en siffra som den 31 december 2018 uppgick till hela 34%!

Betyder detta att vi är nöjda? Stolta över vårt arbete hittills, ja, men definitivt inte nöjda. Mångfald handlar inte endast om statistik och kvantitativa värden utan även om att se över våra strukturer och möjlighet att påverka på alla nivåer i organisationen dvs. att jobba med inkludering på riktigt. Att börja mäta är första steget men att agera på insikterna kräver uthållighet och ett långsiktigt engagemang. Något som jag känner mig trygg i att vi klarar av på Svenska Spel, ett företag där hållbarhet och medarbetarskap alltid är i främsta rummet.