Fortsatt lägre antal högriskspelare hos Svenska Spel

”Sedan förra rapporten har sportspelen åter startat och under sommaren har det åter funnits ett stort utbud av matcher från de stora ligorna. Därför är det naturligt att vi bland våra kunder har sett en gradvis återgång till spelvanor som vi känner igen från före pandemin.”

Under våren rapporterade vi här i Hållbarhetsbloggen om hur coronapandemin och bristen på sportspel påverkade spelandet hos Svenska Spel. I sportens frånvaro såg vi ett ökat intresse för Poker och Bingo, medan spelandet på nätcasino såg relativt opåverkat ut.

Det fanns farhågor både hos oss och Folkhälsomyndigheten om ett ökande riskspelande under pandemins första vår, men till vår lättnad såg vi tvärtom ett oförändrat eller till och med minskat antal högriskspelare för samtliga av våra spelformer.

Med hög risk menar vi ett spelbeteende som ger en flerfaldigt förhöjd risk att uppge problem med spel om man skulle göra ett självtest. Spelbeteenden som ligger till grund för riskanalysen är exempelvis konsumtion och intensitet av spel och förmågan att planera spelandet. Kriterierna för hög risk ligger fast över tid vilket gör det möjligt för oss att följa utvecklingen i spelarpopulationen mellan olika tidpunkter.

Sedan förra rapporten har sportspelen åter startat och under sommaren har det funnits ett stort utbud av matcher från de stora ligorna. Därför är det naturligt att vi bland våra kunder har sett en gradvis återgång till spelvanor som vi känner igen från före pandemin. Intresset för Poker och Bingo har avtagit och intresset för sportspelen har växt. Men glädjande nog ser vi fortfarande ett lägre antal högriskspelare på samtliga våra spelformer.

På totalen har affärsområde Sport & Casino i genomsnitt 18% färre högriskspelare veckorna 30-35 än genomsnittet veckorna 1-11 (dvs perioden innan coronarestriktionerna). För sportspelen är nedgången –36%, Bingo –23%, Poker –13 % och Casino –3%*

Även om detta är positivt och vi ser en tydlig återgång till mer normala förhållanden, så finns goda skäl att fortsätta bevaka pandemins påverkan på svenskarnas spelande.

Vi har en höst och vinter där många svenskar kan komma att ställas inför förändrade livssituationer. Hur det i sin tur kan påverka spelandet vet vi ännu inte.

Det blir dessutom intressant att följa vilka effekter regeringens tillfälliga förordning om spelansvarsåtgärder ger på spelandet. Sedan den 2 juli och fram till årsskiftet gäller en särskild “corona-reglering” med bland annat insättningsgräns på 5000 kronor för onlinekasinon och skärpta restriktioner kring bonusar och speltid.

Vi lär få anledning att återkomma till allt detta i bloggen längre fram i höst.

AXEL LYCKBERG
Dataanalytiker spelansvar, Svenska Spel

*Förändringen på nätcasino är inom statistisk felmarginal