Forskningsstudie visar att omsorgssamtal minskar spelande

Svenska Spel har arbetat med omsorgssamtal, det vill säga personliga samtal per telefon, sedan 2017.

I november i fjol publicerade Frontiers in Psychology en artikel som bygger på ett samarbete mellan svensk forskning och specialister hos Svenska Spel. I artikeln redovisar Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet, resultaten från en forskningsstudie kring effekten av omsorgssamtal.

Omsorgssamtal är i praktiken personliga samtal per telefon och något som vi på Svenska Spel har arbetat med sedan 2017. Därmed fanns en stor mängd data att tillgå för Håkansson, som fått hjälp av våra egna medarbetare Katja Franklin, Maria Dahlström och Axel Lyckberg.

Och forskningsstudien visar att omsorgssamtal både har effekt och är uppskattade.

Bland annat angav 37 procent av de som blev kontaktade att samtalen lett till att de minskat sitt totala spelande. Hela 80 procent upplevde kontakten som positiv och 88 procent tyckte det visade att Svenska Spel brydde sig om dem som kund.

I en intervju med Lunds universitet kommenterar Anders Håkansson själv de höga siffrorna:
”Det här är människor som inte själva sökt hjälp, utan är helt oförberedda när de blir kontaktade. Man hade kunnat tänka sig att de skulle bli arga och slå ifrån sig och följden bli att de spelar ännu mer. Vår studie visar att så inte alls verkar vara fallet.”

Detta är viktigt, eftersom hela syftet med omsorgssamtalen är att sätta igång en motivationsprocess. Våra omsorgskommunikatörer är utbildade enligt MI-metoden, motivational interview. Våra medarbetare utforskar helt enkelt tillsammans med individen om hen kan tänka sig att överväga en förändring.

Håkanssons studie visar att omsorgssamtal ökar chansen för att personer med riskfyllt spelande ska välja att begränsa sitt spelande. Tydligast var resultaten för personer som spelar nätcasino: De är dubbelt så benägna att ändra sitt spelbeteende jämfört med kontrollgruppen.

Det finns fler skäl att glädjas åt studien. Den visar att Svenska Spels stöd till forskningen, 8,5 miljoner kronor årligen, faktiskt gör skillnad. Genom forskningsstödet bidrar vi till att ge hela spelbranschen evidensbaserade insikter kring hur man kan motverka riskspelande och stötta sina kunder. Det är bra för kunderna, för branschen och för samhället.

Totalt har Svenska Spel avsatt över 60 miljoner kronor till stöd för svensk forskning om spel och spelproblem. I fjol beslutade vi att tillföra ytterligare 42 miljoner kronor under de kommande fem åren.

JERKER NILSSON
Kommunikatör