Förnyat Grönt avtal med BRA-flyg

Genom vårt Gröna avtal flyger våra medarbetare med 50 % biobränsle i tanken, ett viktigt steg mot en hållbar utveckling säger Karin Granath, Hållbarhetsspecialist på Svenska Spel.

Nyligen förnyade Svenska Spel sitt Gröna avtal med BRA-flyg. Avtalet innebär att varje flygresa vi gör tankas med 50 % biobränsle. Avtalet omfattar 9 000 flygresor inom Sverige under 2019.

Det känns väldigt bra att vi är med och driver på utvecklingen av fossilfritt flygbränsle och jag är stolt över att vi tagit ett aktivt beslut i den här frågan. Ett av våra fokusområden är just bolagets flygresor och med verksamhet på sex orter kommer vi alltid att behöva resa i viss mån.

Flygbranschen globalt har som mål att halvera sina fossila utsläpp med 50 % till 2050. Här vill BRA-flyg gå i täten och halvera sina fossila utsläpp redan mellan 2015-2025. Genom detta avtal är Svenska Spel med och bidrar till just detta. Vi bidrar dessutom till mål 13 av de Globala målen (delmål 13.3) som handlar om att bekämpa klimatförändringarna.

Idag sker biobränsleproduktion för flygbranschen endast småskaligt i Kalifornien och det är ännu endast en liten del av alla flygresor som sker med biobränsle – som är ca 5 gånger så dyrt som fossilt flygbränsle. I framtiden ser man möjligheter för produktion av biobränsle för flygbranschen även i Sverige.

Kort fakta

  • Biobränsle kan utvinnas från exempelvis palmolja, oljeväxter eller alger, men även genom förgasning av skogsavfall och hushållsavfall.
  • Skillnaden mellan biobränsle och fossila bränslen är att fossilt bränsle tar miljontals år för nybildning – medan biomassa ständigt bildas.
  • Koldioxid, som uppstår vid förbränning av fossila drivmedel som bensin, diesel och flygfotogen, anses vara den största orsaken till den globala uppvärmningen.

Så minskar miljöavtrycket
För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv. Biobränslet ingår i ett kretslopp där det under sin livscykel tagit upp koldioxid i motsvarande mängd som det sedan avger när det förbränns. Det bidrar alltså inte till ökade koldioxidhalter i atmosfären, vilket det fossila bränslet gör.

Våra utsläpp
Svenska Spel har verksamhet på sex orter, med huvudkontor i Visby. Flyg är det mest klimateffektiva sättet att transportera sig mellan Visby och Bromma, vad du än jämför med. Våra medarbetare flyger i BRA-flygplan som under 2017 släppte ut 0,52 liter bränsle per mil och som dessutom inte orsakar höghöjdseffekter. Det är i nivå med vad en svensk miljöbil släpper ut. Och nu, i och med det gröna avtalet med 50 % biobränsle, kommer dessa resor att miljöanpassas ännu mer.

Karin Granath, Hållbarhetsspecialist

Grönt avtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ett Grönt Avtal innebär att en företagskund väljer att flyga på biobränsle och att deras klimatpåverkan för flygresan därmed minskar. Företaget väljer själva vilken andel biobränsle de vill ha för de egna tjänsteresorna och betalar mellanskillnad mellan det fossila bränslet och biobränslet. BRA tar inte ut några administrativa avgifter, utan hela summan går till biobränsle. Flygbolaget BRA har som mål att halvera sina fossila utsläpp mellan 2015 och 2025. Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara fossilfritt 2045. Flygbranschen globalt har som mål att halvera sina fossila utställ till 2050. Det vill Svenska Spel vara med och stötta.