Färre med risk för spelproblem, men de som har det tuffast blir fler

Folkhälsomyndigheten visar att det är stor skillnad mellan olika spelformer när det gäller spelproblem.

Problemspelandet skiljer sig kraftigt åt mellan olika spelformer. Bland de som spelat kasinospel online (nätcasino) det senaste året har ca 30 procent ett problematiskt spelande – tio gånger mer än de som till exempel spelar nummerspel (Lotto, Keno etc) online. Svenska Spel riskklassar sina spel och vidtar extra åtgärder kring de ”röda” spelen när det gäller både marknadsföring och utformning av själva spelen.


Färska siffror från Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs visar på både positiva och negativa tendenser när det gäller spelproblem i Sverige. Positivt är att färre personer generellt har problem med sitt spelande nu jämfört med för tre år sedan. Andelen svenskar med problemspelande har minskat från 2 procent till mindre än 1,5 procent mellan 2015 och 2018, detta trots att marknadsföringen av spel har ökat.

Ulla Romild, Folkhälsomyndighetens utredare tolkar det minskande problemspelandet som ett troligt resultat av förebyggande arbete, både från samhället och från spelbranschen.

Samtidigt syns andra oroväckande tendenser. Gruppen med verkligt allvarliga spelproblem har ökat kraftigt. Det handlar nu om 45 000 personer, vars spelbeteende är så osunt att det kan sägas handla om ett beroende. Ökningen i denna grupp härrör framför allt från kvinnor och generellt sett syns inte längre någon skillnad i problemspelandet mellan män och kvinnor.

Svenska Spels inställning är att vi ska stötta och hjälpa våra kunder på ett så effektivt sätt som möjligt. Djupdyker man i Swelogs-rapporten, så konstaterar man snabbt att skillnaden mellan olika spelformer är enorm.

Bland de som spelar online på lotterier eller nummerspel (Triss, Lotto, Eurojackpot etc) har ca 3 procent ett problemspelande. När det gäller kasinospel online (nätcasino) är siffran den tiodubbla: ca 30 procent. Svenska Spel har riskklassat spelautomater och nätcasino som ”röda produkter”. Det innebär att vi visar återhållsamhet i marknadsföringen av dem och även utformar produkterna på ett sätt som ska minska risken för att trigga ett spelberoende. Vi erbjuder till exempel inga bonusar på denna typ av spel, vi har ingen autoplay i vårt nätcasino eller någon integrerad insättningsfunktion (autorefill) i själva spelet.

Vi skulle gärna se att hela spelbranschen införde en gemensam oberoende riskklassning av spel, för att lättare kunna sätta in effektiva åtgärder både när det gäller utformning och marknadsföring av spel med högre risk att trigga spelberoende.

Sedan måste man självklart även arbeta på individnivå med andra generella åtgärder. På Svenska Spel stoppar vi direktmarknadsföring till kunder med spelproblem och avhåller oss från telemarketing. Istället kontaktar vi de spelare som vi misstänker ligger i riskzonen och genomför omsorgssamtal med dem. I de samtalen informerar vi om vilka spelgränser och -pauser som finns att tillgå och berättar om vart spelaren kan vända sig för att få hjälp och stöd med att ta sig ur ett spelande som riskerar att gå överstyr.

Svenska Spel fortsätter nu, i tätt samarbete med den forskning som vi hjälper till att finansiera, att leta efter nya sätt att effektivt motverka problemspelandet. Swelogs rapport visar att vårt arbete hittills kan ha gett effekt, men också att det finns nya allvarliga utmaningar att ta sig an.

SCARLETT ROA
Hållbarhetschef, Svenska Spel