”Ett bra förebyggande arbete uppstår om vi arbetar tillsammans”

Svenska Spels Axel Lyckberg tar plats i styrelsen för Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende (SNSUS).

– Jag känner ett stort engagemang för SNSUS och jag är hedrad över att få vara med i det viktiga arbetet de gör, säger Axel Lyckberg.

Vartannat år arrangerar stiftelsen en välbesökt konferens

Konferenserna lockar en stor bredd i frågan om förebyggande och behandling av spelproblem och spelberoende. Så väl regulatorer, folkhälsomyndigheter, behandlare och forskare som stödgrupper och industrin är med och presenterar, lyssnar och delar kunskap. Det är en arena för breda perspektiv, nya infallsvinklar och nya idéer.

– Jag tror att ett bra förebyggande arbete uppstår om vi arbetar tillsammans. Vi får de bästa lösningarna om vi i industrin arbetar tätt med forskare, regulatorer, behandlare och med de som har erfarenheter av spelproblem.

Hur samverkan kan ta form ser vi prov på i moderna spelregleringar. Initiativ som riskanalys av spelbeteende och förebyggande kommunikation till risk- och problemspelare är två exempel på ansvarsstrategier som startat på spelbolag, framtagna i samarbete med forskare och stödgrupper.

– För SNSUS del hoppas jag kunna bidra med perspektiv från industrin och inifrån spelbolagen. Spelbolagen har en möjlighet att spela en avgörande skillnad i de totala insatserna som görs för att förebygga.

Svenska Spel får nu genom Axel Lyckberg snabba uppdateringar om vad som händer inom fältet i Norden. Det hoppas vi leder till insikter som kan omsättas till nya initiativ i vårt egna omsorgsarbete!

 

Axel blir den tredje svensken efter Sten Rönnberg och Thomas Nilsson att väljas in i SNSUS styrelse och den första styrelsemedlemmen i SNSUS som arbetar hos ett spelbolag. SNSUS som arrangerade sin första konferens år 2000 genomgår en generationsväxling och utöver Axel valdes Inka Silvennoinen från finska stödlinjen Peluuri och Johan Eklund från Center för Ludomani I Danmark in I styrelsen. Nästa konferens går av stapeln på Island 31 maj – 2 juni 2021.