Engagemanget för jämställdhet gör mig stolt och glad!

Igår var jag på Näringsdepartementet för en nätverksträff med andra statliga bolag. Agendan för dagen var en workshop om de globala målen och hur vi på olika sätt kan använda oss av dessa i vårt hållbarhetsarbete. Det var väldigt inspirerande att höra vilka utmaningar andra bolag står inför och hur man tar sig an dessa.

För Svenska Spel är jämställdhet en viktig hållbarhetsfråga som bolaget arbetar aktivt med på många olika sätt, såväl internt som externt. Som medarbetare inom bolaget blir jag stolt och glad över allt bra som görs inom detta viktiga område.

Här är några exempel på hur Svenska Spel arbetar för jämställdhet (nr 5 av de globala målen) och minskad ojämlikhet (nr 10 av de globala målen):

  • Nyligen tecknade Svenska Spel ett nytt 3-årigt avtal med Svenska Handbollförbundet och Svensk Elithandboll värt 35,7 miljoner kronor. Svensk handboll är en förebild för hela idrotten när det gäller jämställdhet. För att bibehålla den höga nivån ingår även satsningar på gemensamma projekt inom jämställdhet i det nya avtalet.
  • Hela Svenska Spels överskott (ca 5 miljarder årligen) går direkt tillbaka till samhället. Där kan pengarna i sin tur användas på olika sätt för att minska ojämlikheten i samhället.
  • Bolagets sponsringsavtal med idrottsföreningar samt initiativet Gräsroten bidrar till en ökad jämlikhet och tillgång till en bättre hälsa oavsett bakgrund.
  • I vår uppförandekod för leverantörer ställer vi krav på våra leverantörer att säkra efterlevnad hos såväl sig själva som hos leverantörernas underleverantörer inom områden som mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter där områden som ex. diskriminering tas upp. Minskad ojämlikhet är också en viktig fråga att lyfta och kravställa i arbetet med bolagets leverantörskedja.
  • Svenska Spel har under 2018 varit huvudsponsorer till Tjejer Kodar, ledande inom kurser och utbildning i programmering för kvinnor i Sverige. Under året har vi anordnat event och resor i syfte att sänka trösklarna och få fler kvinnor att testa på programmering.
  • Svenska Spel erbjuder en mängd olika utbildningar, för såväl medarbetare, som leverantörer, byråer, ombud och idrottsförbund. Det är utbildningar inom områden som t.ex. spelansvar, uppförandekoder, penningtvätt och mänskliga rättigheter. Utbildning är ett viktigt redskap för att främja både jämlikhet och jämställdhet.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist