6 insikter om spelansvar – därför jobbar vi med motivation

I spelansvarsverktyget Mina Spelvanor får riskspelare snabbt ta ställning till hur de spelar. Ungefär tre av fyra tycker de spelar lagom och en av fyra svarar ibland för mycket eller att de försöker minska.

Svenska Spel erbjuder olika typer av verktyg som ska hjälpa den som spelar att ha koll på sitt spelande. För att verktygen ska användas – och då göra verklig nytta – behöver de vara relevanta. Om de är relevanta eller inte är det alltid användaren som avgör. Därför arbetar vi aktivt för att förstå våra kunders behov och motivation.

Vi har sedan en tid tillbaka lagt mycket fokus på att också förstå hur kunden ser på sitt eget spelande och om hen är motiverad att begränsa det. Spelar kunden lagom mycket? Eller försöker kunden att minska sitt spelande? Svaren hjälper oss att skapa tydliga målgrupper att arbeta mot – så kallade spelansvarssegment.

Vad säger kunderna?

Nyligen genomförde vi kundintervjuer för att bättre förstå motivationen och hur vi kan utforma ett ännu mer effektivt och individanpassat spelansvar. Totalt intervjuade vi 31 kunder ur tre grupper:

  • Nöjesspelare utan en förhöjd risk för spelproblem
  • Riskspelare som tycker de spelar på en lagom nivå
  • Riskspelare som reflekterat över att det kan bli för mycket – vi kallar dem för motiverade riskspelare.

De 6 viktigaste insikterna

  1. Nöjesspelare upplever spelansvarskommunikation som något positivt och tycker att det visar att spelbolaget tar frågorna på allvar.
  2. Nöjesspelare tycker att budskap om spelansvar är viktigast för andra – men reflekterar ändå över sitt eget spelande.
  3. Alla grupper uppskattar fakta som går rakt på sak. Till exempel hur mycket de vunnit och förlorat.
  4. Riskspelare som inte är motiverade slår ifrån sig information som de upplever är riktad till problemspelare.
  5. Motiverade riskspelare menar att de skulle förändra sitt beteende om de fick en tankeställare vid rätt tillfälle.
  6. De allra flesta söker inte självmant upp spelansvarsverktyg – för att nå de som har behov behövs riktad kommunikation.

Spelansvaret behöver anpassas till olika grupper

Våra tankar om att förstå kundens motivation visade sig vara högst relevanta. Insikterna från kundintervjuerna visar att grupperna har olika behov. Nöjesspelaren värdesätter en trygg spelplats och behöver veta var man hittar spelanvarsverktygen, medan en riskspelare även behöver veta hur mycket tid och pengar denne spenderat – och förstå riskerna kopplat till det. Är kunden motiverad att förändra sitt spelbeteende behöver vi som spelbolag möjliggöra beteendeförändringen så enkelt som möjligt! Vi ska då erbjuda rätt åtgärder, verktyg och kommunikation så att kunden återfår kontrollen eller får hjälp att avsluta sitt spelande.

De nya insikterna om spelansvarssegment och motivation använder vi nu för att ge våra kunder ännu bättre spelkoll.